Kom ihåglista Nolhaga koloniförening

Det är alla kolonisters ansvar att vårt koloniområde ger ett vackert och tilltalande intryck för besökare och oss själva. Vi förvaltar ett kulturarv

Odling

Kolonilotten skall användas till trädgårdsodling för privat bruk.

Ogräs skall rensas bort innan det fröar av sig eller sprider sig på annat sätt.

Starkväxande träd får inte finnas eller planteras på lotten, t.ex. poppel, asp, ask, lönn, björk, pil, tall och gran.

Gränser

Gränser mot intilliggande lotter skall skötas noga. Allt arbete skall helst kunna utföras på den egna lotten och om det inte är möjligt, så får du prata med grannen.

Beskär din häck eller andra buskar/träd, som sträcker sig ut över gatan eller över granntomten.

Staket och häckar bör inte vara högre än 1,6 m och stå innanför tomtgränsen.

Staket och häckar bör inte vara högre än 0,8 m på en sträcka av 2 meter vid utfarter.

Vatten

Direktanslutning av vattenledning till rörnätet är inte tillåtet.

Rinnande vattenslangar eller vattenspridare får inte lämnas utan tillsyn.

Vattna helst på morgonen mellan 06:00 och 10:00 eller på kvällen mellan 17:00 och 22:00.

Biltvättning är förbjuden.

Trädgårdsavfall

Det är tillåtet att kompostera trädgårdsavfall.

Det är tillåtet att elda trädgårdsavfall mellan 1/10 och 15/4 enligt kommunens direktiv.

Övrigt avfall skall till Bälinge avfallsanläggning.

Byggnader

En byggnad inklusive förråd på högst 20 m2.

Ett växthus anpassat till områdets småskalighet.

Byggnaderna skall inte störa intilliggande kolonilotter.

Vägar

Gatan längs den egna lotten skall hållas snygg och ogräsfri till halva bredden.

Hastighetsbegränsning till 10 km/timme råder inom koloniområdet.

Parkera på egen iordningställd p-plats eller på Kritpipans parkeringsplats ovanför Tallhyddan.

Djurhållning

På koloniområdet får inte fjäderfä, kaniner eller andra djur hållas.

Husdjur måste hållas under uppsikt, inte springa lösa eller vara störande på annat sätt.

Övrigt

Husvagnar, båtar och dylikt får inte ställas upp inom området.