Nolhaga koloniförenings årsmöte 2019

som var välbesökt hölls i Equmeniakyrkans café.

Det är nu avklarat och en ny trevlig odlingssäsong tar sin början!

Information om nya styrelsen och vattenansvariga hittar du under fliken Medlemssidor!

 Vid skadegörelse och brand!

 kan man ringa 11414.

Ring 114 14 för alla ärenden som inte handlar om pågående eller nyligen inträffade brott och händelser. Det är öppet dygnet runt, alla dagar under året.

Ring alltid 112 för att larma polisen i en akut situation. 

Tänk på att endast slå 114 14, utan riktnummer. Från utlandet ringer du +46 77 114 14 00.

Gör en polisanmälan

När du anmäler ett brott måste du alltid uppge dina personuppgifter. Om du gör en anmälan åt en annan person behövs bådas personuppgifter. Har du gjort anmälan i e-tjänsten får du också en bekräftelse via e-post.