Information om vatten

Vattnet är nu avstängt för säsongen 2020

 

Vatten är dyrbart! Vattna därför klokt!

Vattenansvariga

Lennart Jakobsson (lott nr 35)

Jarl Grankvist (lott nr 44)

Tänk på att:

Rinnande vattenslangar eller spridare inte får lämnas utan tillsyn.

Biltvättning är förbjuden

Och:

Vattnet är bara påkopplat under odlingssäsongen.

Vattnet stängs därför av på senhösten när det finns risk för att det fryser och på våren kopplas det på när denna risk är över.