Lysløypa Oppstad

LysløypaNatt LysløypaNatt LysløypaNatt LysløypaNatt LysløypaNatt Lysløypa ved Sanderudsjøen

Lysløypa på Oppstad finner du ved å kjøre opp vegen Ringnesdalen rett nord for Snikerudsfeltet. Ca 1 km opp langs vegen finner du mulighet til parkering på høyre side rett før vegen deler seg til Dala og Bråtan. Her ved Sanderudsjøen starter løypa som går fra Sanderud til Gaustad. Den er totalt ca 3.5 km når man regner den fram og tilbake. Fra Sanderudsjordet nedenfor parkeringen på Sanderudsjøen til der løypa krysser vegen til Skjulstadbråten er løypa relativt flat med noen små bakker. Fra vegen og opp til "myra" er det jevn slak stigning. Derfra er det relativt flatt fram til Dalfallet, hvor løypa deler seg. Hold til venstre opp bakken og deretter  bratt nedoverbakker før man kommer opp til trimkassa. Herfra er det bratt utforkjøring ned til ovenfor Gaustad, hvor det er en skarp sving, som kan utfordrende, særlig på skarpt føre. Derfra igjen slak stigning opp tilbake til løypedelet i Dalfallet. Ned tilbake til utgangspunktet kan det på skarpt føre gå ganske friskt. Vær spesielt oppmerksom ved kryssing av vegen.

Lyset står på mandag til fredag 17:30 til 21:30 hele vinterhalvåret (høstferie til ca 1. mars). Skispor kjøres opp når forholdene for dette er gode nok. Ved skispor så hold til venstre.

Ved Sanderudssjøen er det også en lavvo med ovn, og tidtakerbrakke.

Kart lysløypa Kart lysløypa Kart lysløypa Kart lysløypa Kart lysløypa Kart over lysløypa på Oppstad
ProfilLysjøypa ProfilLysjøypa ProfilLysjøypa ProfilLysjøypa ProfilLysjøypa Løypeprofil Lysløypa