Vangmyra - Balrostjennet - Tretjenna - Grenisetermyra

Balrostjennet Balrostjennet Balrostjennet Balrostjennet Balrostjennet Balrostjennet

Fra toppen etter krysset på Vangmyrvegen ved kryssingen av  Styggdalsbekken går løypa mot Balrostjennet til høyre. Denne går i slak stigning opp mot Slækavengmyra, og derfra i slak utforbakke ut på Balrostjenna. Løypa kjøres i myrkantet så man er svært lite ute på is. Midt mellom de to tjenna stå det ei trimkasse. Vi oppfordrer alle passerende til å skrive seg inn og være med i trekning av en premie. Fortsetter man videre kommer man til Balrosvegen og løypenettet til Sand IF. Går man opp bakken langs vegen i 3-400 meter går traseen av videre til venstre ut på Brettemyra og over til Tretjenna. Denne strekningen er litt kronglete, med en del kuler så her får man prøvd balansen både oppover og nedover. Ute på Tretjenna kjøres det en liten runde, og ute på pynten mot Bjørtjennet kan det være at Sand IF har kjørt opp løype hit fra den kanten. Fra Tretjenna går løypa slakt ned til Kongeposten før det blir litt brattere ned til Gråbeintjennet og den siste utforkjøringen ned mot Fløytbekken som kan gå åpen (pass på!). Derfra er det bare et par hundre meter bort til Grenisetermyra. Herfra går det løype videre mot Bemlemyra langs vegen og om Vangmyra.

Skiløype Balrostjenna Skiløype Balrostjenna Skiløype Balrostjenna Skiløype Balrostjenna Skiløype Balrostjenna Løypetraseen Vangmyra - Balrostjenna - Tretjenna - Grenisætermyra
Profil Balrostjenna Profil Balrostjenna Profil Balrostjenna Profil Balrostjenna Profil Balrostjenna Løypeprofil Vangmyra - Balrostjenna - Tretjenna - Grenisetermyra
Slækavengmyra Slækavengmyra Slækavengmyra Slækavengmyra Slækavengmyra Ettermiddagsol på Slækavengmyra