Uppfödarutbildningen ”UppfödarEttan” startat den 1 oktober

Den 1 oktober så är det möjligt att anmäla sig till
förbundets nya utbildning Uppfödarettan via
MinaKatter. Utbildningen är öppen för alla som är
medlemmar i en SVERAK ansluten kattklubb.
Syftet med kompetensutveckling av våra uppfödare och
medlemmar är att som SVERAK-anslutna uppfödare och
medlem är du en representant för förbundet bland
annat i relation till kattungeköpare samt i
utställningssammanhang och andra event. Vi vill
säkerställa och uppmuntra till kunskap hos uppfödare
och medlemmar, men också följsamhet och ansvar hos
uppfödare i relation till styrande dokument. Detta ska
generera en köptrygghet för den som vill köpa katt av
en SVERAK-ansluten uppfödare, men också skapa en
trygghet för katten.
I MinaKatter finns vilka tider kurserna startar och varje
kurs är begränsad till max 20 personer. Kursen är digital
och äger rum med 6 digitala ”träffar”. Utbildningen
genomförs i samarbete med Studiefrämjandet och
studiematerialet finns via en studieplattform som heter
Learnify, dit deltagare får inloggning till. Efter
genomgången utbildning så avlägger man ett
kunskapstest.
Priset för att gå utbildningen är 950 kr. Läs mer på
https://www.sverak.se/uppfodarettan/

2022-09-22 22:30