Inget KM 2023

Tyvärr kommer CK inte att arrangera något klubbmästerskap under hösten 2023. Detta på grund av tidsbrist hos styrelsemedlemmarna men delvis också på grund av svårigheterna att finna en lämplig lokal på en lämplig ort. Vi kommer att försöka kompensera detta genom en eller flera aktiviteter under hösten och vintern. Bland annat har vi bokat in en föreläsning av Hannah Jensen "I huvudet på en domare" i samband med CK:s årsmöte lördagen den 9 mars 2024. 

2023-08-23 00:18