Förändringar i styrelsen 2021-04-18

På egen begäran har ordförande Ulla-Britt och kassör Tina lämnat sina uppdrag i styrelsen av personliga skäl. Övriga styrelsen tackar för ett fantastiskt engagemang och arbete genom åren.'

Vice ordförande Ingrid Sylvander axlar nu rollen som tf ordförande fram tills att ett extrainsatt årsmöte valt ny ordförande. Styrelsen har också utsett suppleant Ingela Malmsten som tf kassör fram tills att det extra årsmötet väljer en ny. 

2021-04-19 11:06