Vill du komma i kontakt med hela styrelsen kan du maila styrelsen@calmarekk.se

Vi ber er att i första hand skicka frågor/ärenden med e-post. Tänk på att vi är en ideell förening och styrelsen sköter allt arbete rörande klubben på sin fritid. Vi svarar så fort vi har möjlighet.

Styrelse


Ordförande

Malin Holgersson

Malin Holgersson7
Esplanaden 16 B
393 33 Kalmar
Mob 073-082 17 76
E-post: malin.h@calmarekk.se


Avels- & utställningssekreterare/vice ordförande

Ingrid Sylvander

För närvarande är denna styrelsepost vakant. 


Kassör

Pirkko Meinking

Ingela Malmsten
Gånglåten 47
421 46 VÄSTRA FRÖLUNDA
Mob 070-534 01 48 (kvällstid)
E-post ingela@calmarekk.se


Sekreterare/Informationsansvarig

Anita Sundh

Anita Sundh
Mob 070-55 45 972 
E-post anita@calmarekk.se


Ledamot/Medlemsansvarig

Cecilia Karlsson

Cecilia Karlsson
Mob 076-885 72 67
E-post cecilia@calmarekk.se


Ledamot

Malin Forsberg

Malin Forsberg
E-post malin@calmarekk.se


Ledamot

Niklas Johansson
E-post niklas@calmarekk.se


Suppleant


Suppleant

Zita Karlsson

Emmelie Johansson
E-post emmelie@calmarekk.se


Suppleant


Karin Leandersson
E-post: karin@calmarekk.se 


Suppleant

Åse Nystedt
ase@calmarekk.se 


Valberedning


Valberedning

Eva Eliasson (sammankallande)
E-post: 
summerwindsperser@ hotmail.com


Valberedning

Jonas Lundgren
E-post jonlun65@spray.se


Revisor


Revisor

Jan Johansson
E-post johansson.049926070@telia.com


Revisorsuppleant

Kristina Nilsson 
79gustavsson@telia.com


Övriga poster


Admin för Facebook

Anita Sundh
Evelyn Fridenmyr
Cecilia Karlsson
E-post ckadmin@calmarekk.seWebbgrupp

Anita Sundh (webbansvarig)
Ingrid Sylvander
E-post webmaster@calmarekk.se