Vill du komma i kontakt med hela styrelsen kan du skicka e-post till styrelsen@calmarekk.se

Vi ber er att i första hand skicka frågor/ärenden med e-post. Tänk på att vi är en ideell förening och styrelsen sköter allt arbete rörande klubben på sin fritid. Vi svarar så fort vi har möjlighet.

Styrelse


Ordförande

Malin Holgersson

Malin Holgersson7
Esplanaden 16 B
393 33 Kalmar
Mob 073-082 17 76
E-post: malin.h@calmarekk.se


Tf kassör/avelssekreterare

Annika Åström

Annika Åström
Bygatan 5, Lidnäs
342 62 Moheda
Tfn 076-32 46 256
E-post annika@calmarekk.se


Sekreterare/vice ordförande/informationsansvarig

Anita Sundh

Anita Sundh
Mob 070-55 45 972 
E-post anita@calmarekk.se


Ledamot/utställningssekreterare

Åse Nystedt
Åbyforsvägen 69
363 34  TJUREDA
070-855 68 87
E-post ase@calmarekk.se 


Suppleant


Ledamot/Medlemsansvarig

Cecilia Karlsson

Cecilia Karlsson
Mob 076-885 72 67
E-post cecilia@calmarekk.se


Ledamot/vice sekreterare

Karin Leandersson
E-post: karin@calmarekk.se 


Ledamot/vice kassör

Ingrid Sylvander

Ulrika Bender
E-post ulrika@calmarekk.se 


Ledamot

Emmelie Johansson
E-post emmelie@calmarekk.se


Ledamot

Vakant


Valberedning


Valberedning

Eva Eliasson (sammankallande)
E-post: 
summerwindsperser@ hotmail.com


Valberedning

Jonas Lundgren
E-post jonlun65@spray.se


Revisor


Revisor

Jan Johansson
E-post johansson.049926070@telia.com


Revisorsuppleant

Helene Lis
E-post: ocicat@liskatt.se


Övriga poster


Admin för Facebook

Anita Sundh
Evelyn Fridenmyr
Cecilia Karlsson
E-post ckadmin@calmarekk.seWebbgrupp

Anita Sundh (webbansvarig)
Annika Åström
E-post webmaster@calmarekk.se