Information till våra medlemmar


ANMÄLAN

SVERAK-registrerade katter kan man till de flesta utställningar i Sverige anmäla på nätet via Mina katter. Om du klickar på denna länk hittar du instruktioner om hur man gör. Tänk på att före du börja plocka fram ett exemplar av tidningen Våra Katter, där hittar du på adresslappen vilket medlemsnummer du har. Är så ny medlem att du ännu inte hunnit få något nummer av tidningen kontaktar du kassören i CK för att få ditt medlemsnummer. 

Tänk på att alla skriftliga anmälningar till till exempel utlandet ska gå via utställningssekreteraren i din klubb. Det går också bra att e-posta anmälan men då behöver sekreteraren en fullmakt som måste skrivas ut och skrivas under och sedan skicka, kontakta utställningssekreteraren för detta.

Har du frågor angående utställning som du inte hittar svaret på här? Eller har du frågor om andra länders utställningsregler? ALLA frågor är välkomna.

INBJUDAN OCH BETALNING

Inbjudan till kattutställning skickas ut av respektive klubb från 6 månader till 1 år i förväg. Inbjudningarna hittar på SVERAK:s hemsida via respektive arrangerande klubb. Den distribueras  också på andra utställningar och i SVERAKs förbundstidning ”Våra Katter” . Inbjudan bör läsas igenom noggrant för det är här du får reda på när, var och vilken typ av utställning det är, hur mycket dom olika klasserna kostar, vilka domare som är inbjudna, vilken avgift som skall betalas in och så vidare. Tänk på att betalningen ska ske samtidigt som du anmäler. Läs på inbjudan vilka uppgifter som ska skrivas in på betalningsordern. Den som anmäler och betalar in tidigt har större chans att komma med på utställningen om det blir fullt.

Utställningsfrågor

Om ni har utställningsfrågor kontakta klubben på calmarekk@calmarekk.se så besvarar vi era frågor så fort vi har möjlighet.