Vem ska ha vad

Det är viktigt att era frågor/ärenden kommer till rätt person i föreningen, så det inte blir några fördröjningar i era ärenden. Se nedan där vi presenterar tre områden och dess kontaktinformation. Har ni en fråga som inte passar in i någon av dessa, skicka då ett mail till styrelsens gemensamma maillåda. Där finns det alltid någon som kan ge er ett snabbt svar till vem ni skall vända er till.

Vi ber er att i första hand skicka frågor/ärenden med e-post. Tänk på att vi är en ideell förening och styrelsen sköter allt arbete rörande klubben på sin fritid. Vi svarar så fort vi har möjlighet.


OFFICIELL KLUBBADRESS

Calmare kattklubb
c/o Malin Holgersson
Esplanaden 16 B
393 33 Kalmar


KONTAKTA HELA STYRELSEN

Vill du komma i kontakt med hela styrelsen kan du e-posta styrelsen@calmarekk.se


UTSTÄLLNINGSANMÄLAN OCH ANNAT SOM RÖR UTSTÄLLNING

Tänk på att i första hand anmäla till utställningar online via Mina katter. Utställningsanmälan i pappersformat kan fotograferas och bifogas e-post till utställningssekreterare Anita Klang på e-post anita.k@calmarekk.se eller skickas med vanlig post till 

Anita Klang
Havstenshult 636
313 92 Oskarström

ANSÖKAN OM STAMNAMN ELLER REGISTRERING AV KULL 

Ansökan om stamnamn (2 original) skickas till avelssekreterare Hanna Billfeldt. Registrering av kull görs i första hand online via Mina katter, se SVERAKs hemsida. Pappersansökan om registrering av kattkull skickas till avelssekreteraren. 

Hanna Billfeldt
Vingavägen 81
352 65 VÄXJÖ

INFO FRÅN AVELS-SEKRETERAREN

Registrera helst din kull online via Mina katter. Du kan annars e-posta din stambokföring av kull till hanna@calmarekk.se Stambokföringen av kull, intyg och kvitto ska skickas som bilaga, skannade, ej fotograferade. Stambokföringen av kull ska vara påskriven av både hankattsägare och honkattsägare, även om du äger hanen själv. På alla intyg ska det finnas kattens/katternas chip/idnummer. Glöm inte att använda den senaste versionen av blanketten kullregistrering. Du kan självklart skicka din kullreg via vanliga postgången som tidigare. Då gäller de reglerna som alltid varit.
Vid frågor hör av dig på e-post till hanna@calmarekk.se 

MEDLEMSKAP & ADRESSÄNDRING

Allt som rör medlemskap, adressändring med mera skickas till medlemsansvariga Cecilia Karlsson, e-post cecilia@calmarekk.se

Cecilia Karlsson
N Måleråsvägen 14 C
382 76  MÅLERÅS