Vem ska ha vad

Det är viktigt att era frågor/ärenden kommer till rätt person i föreningen, så det inte blir några fördröjningar i era ärenden. Se nedan där vi presenterar tre områden och dess kontaktinformation. Har ni en fråga som inte passar in i någon av dessa, skicka då ett mail till styrelsens gemensamma maillåda. Där finns det alltid någon som kan ge er ett snabbt svar till vem ni skall vända er till.

Vi ber er att i första hand skicka frågor/ärenden med e-post. Tänk på att vi är en ideell förening och styrelsen sköter allt arbete rörande klubben på sin fritid. Vi svarar så fort vi har möjlighet.

KONTAKTA HELA STYRELSEN

Vill du komma i kontakt med hela styrelsen kan du e-posta styrelsen@calmarekk.se


REGISTRERING AV KULL, ANSÖKAN OM STAMNAMN OCH DIPLOMERING SAMT ANMÄLAN TILL UTSTÄLLNING

Ansökan om stamnamn samt ansökan om diplomering skickas (2 original) samt utställningsanmälan i pappersform (1 original) skickas för tillfället, då posten som utställnings- och avelssekreterare är vakant till vår officiella klubbadress Calmare kattklubb, c/o Malin Holgersson, Esplanaden 16 B, 393 33 Kalmar 

INFO FRÅN AVELS SEKRETERAREN
Du kan numera e-posta din stambokföring av kull till undertecknad avelssekreterare*) Stambokföringen av kull, intyg och kvitto ska skickas som bilaga, skannade, EJ fotade*) Stambokföringen av kull ska vara påskriven av hankattsägaren, även om du äger den själv, och undertecknad av honkattsägaren*) På ALLA intyg ska det finnas kattens/katternas chip/idnummer
Glöm inte att använda den senaste versionen av blanketten "kullregistrering"
(Gäller för övrigt ALLA blanketter)
Du kan självklart skicka din kullreg via vanliga postgången som tidigare. Då gäller de reglerna som alltid varit.
Har du några frågor?? Hör av dig på e-post till calmarekk@calmarekk.se 


MEDLEMSKAP & ADRESSÄNDRING


Allt som rör medlemskap, adressändring med mera skickas till medlemsansvarig Cecilia Karlsson, Kapellgatan 7, 382 76  Målerås, mob 076-885 72 67, e-post cecilia@calmarekk.seOFFICIELL KLUBBADRESS

Calmare kattklubb
c/o Malin Holgersson
Esplanaden 16 B
393 33 Kalmar