Förändrade uppdrag i styrelsen

Då posten som är avels- och utställningssekreterare blivit vakant har Ingrids arbetsuppgifter fördelats i styrelsen fram tills nästa ordinarie årsmöte 2023. 
Malin Forsberg har utsetts till tillförordnad avelssekreterare
Åse Nystedt har utsetts till tillförordnad utställningssekreterare
Anita Sundh har utsetts till vice ordförande
För mer information om vem som ska ha vad klicka på länken. När det gäller vår kommande internationella kattutställning den 9-10 juli har vi hjälp av en extern utställningssekreterare, Sofie Abberus, som kan nås på e-post utställningssekr@calmarekk.se

2022-05-29 08:28