Ändring i styrelsen

Ellinor Källström har valt att hoppa av sin roll som suppleant i styrelsen på grund av svårigheter att kunna delta på styrelsemöten på grund av jobb och utställningsintresse.

2019-03-26 20:02