Kallelse till extra årsmöte 16 maj

Kallelse och dagordning har skickats ut till alla huvud-, familje- och hedersmedlemmar till det extra årsmötet söndagen den 16 maj. Vi träffas digitalt även detta årsmöte. Anmälan senast onsdag den 12:e maj.Har du inte fått kallelsen kolla din skräppost! Hör annars av dig till sekreterare Anita. I kallelsen finns även presentation av kandidaterna till styrelseposterna som ska väljas.

2021-04-29 21:23