Nya stadgar

Vid vårt extra årsmöte den 28 mars antogs våra nya stadgar. Ändringar gäller främst sammansättningen i styrelsen som vi har moderniserat. Numera har vi inga suppleanter utan totalt åtta ledamöter + en ordförande. 

https://drive.google.com/file/d/1eHYo1OPtPy7UDdm7T-_-_ba6RhD82-QB/view?usp=sharing

2023-03-29 15:28