Extra årsmöte 28 mars

Ett extra årsmöte planeras att hållas tisdagen den 28 mars. Detta för att godkänna de nya stadgar som bifölls en första gång på det ordinarie årsmötet den 19 februari  och genomföra önskade förändringar i styrelsen. Denna gång blir det ett digitalt möte på Teams. Kallelse kommer att skickas ut senast 14 dagar före årsmötet. 

2023-02-20 21:12