-----

Bønn: ”Maria – alle mødres mor / Alle Barns lengsel / Alt levendes håp! / Gjør oss åpne / La oss ta imot / Skap nytt liv i våre liv – Amen”

-----

Naturkatedralen er et sted for sterke opplevelser. En nesten magisk kraft omslutter mange som åpner sine sanser for alle inntrykkene. Det er som om halvsirkelen i stein kanaliserer skaperkraft og natur til energi for våre levende sjeler. Så har vi også erfart: For hver bønn som bes ved ett av kapellene, fortettes energien. For hver lovsang som synges i naturkatedralen helliges fjellet. For hvert lys som tennes synliggjøres livet.

MARIAKAPELLET er det siste av grottekapellene mot nord. Det ligger ansikt til ansikt med Skapelseskapellet mot syd, og bygger den visuelle forbindelsen mellom skapelse og forløsning. Til tross for Maria’s beskjedne rolle i vår kirketradisjon, er det uten sammenlikning det mest ”besøkte” av alle kapellene i Naturkatedralen. Her tennes lys hver eneste uke, året rundt. Markblomster og røsslyng legges ved ”foten” og forteller om mange besøk og mange håp. Unge par ber for et nytt barn. Mødre tenner et lys for sine barnløse døtre. Menn tenner lys for sin gode mor! – Få opplevelser er sterkere enn vår egen fødsel. Ingen erfaring er mer universell enn at vi alle er født av en kvinne!  

LAVA-PORTRETTET  -  i sort vulkanstøv fra Etna på Secilia skinner ansiktet i en egen glans når solen eller månelyset kommer i en spesiell vinkel. – Det gjør Mariakapellet nesten magisk. Urmoderen kommer med ett så nær. Den lille og beskjedne steingrotten i den norske fjellheimen, forenes i et nesten kosmisk lys med alle Mariakatedralene i hele verden.

Selv husker jeg spesielt Maria bebudelseskirke i Nazaret, som med sine elegante former og høyreiste arkitektur sier mer enn alle ord om underet som skjedde og budskapet som ble forkynt og lovprist ( Lukas 1,26-45)

DA SA MARIA: «Min sjæl ophøier Herren, og min ånd fryder sig over Gud, min frelser!  Han har set til sin ringe tjenerinde.For herefter skal alle slægter prise mig salig,  thi den Mægtige har gjort store ting mod mig.Helligt er hans navn, og hans barmhjertighed mod dem, der frygter ham,varer i slægt efter slægt.  - Han har øvet vældige gerninger med sin arm,splittet dem, der er hovmodige i deres hjertes tanker; han har styrtet de mægtige fra tronen,og han har ophøjet de ringe;sultende har han mættet med gode gaver,og rige har han sendt tomhændet bort. - Han har taget sig af sin tjener Israel og husker på sin barmhjertighed  – som han tilsagde vore fædre – mod Abraham og hans slægt til evig tid.”  / jph