FRA VISJON TIL VIRKELIGHET / av lokalhistoriker Einar Eriksen, Turrhaug

Fra kp. 9.2 Sangefjell Naturkatedral

Søndag 2.sep 2001 gikk en gammel drøm i oppfyllelse for noen ildsjeler og for hyttefolket på Sangefjell. Da ble landets første naturkatedral velsignet av biskop Sigurd Oseberg i Tunsberg bispedømme. Det skjedde i pøsende regnvær. Biskopen understreket at han aldri hadde opplevd noe lignende. Han poengterte at de tradisjonelle takmaleriene var erstattet av åpen himmel og at det ligger en velsignelse i det å bo i et land uten vannmangel. Begivenheten er vist på bilde 1. Tross været hadde 200 mennesker møtt opp og det er eneste gang forfatteren har sett tendenser til trafikkaos på Sangefjell.

 

---------- Vi må få klokker som ringer over hytteområdet ved helg og høgtid».

KLOKKESTØPULEN - er nå historie i sin opprinnelige form

Det hele startet i 1980 da hytteeieren og frimureren Johan Lyche skrev til frimureren Torstein Breie (Kapittel 5.7 Søre Breie) og ba om å få en tomt vederlagsfritt til disposisjon for en fjellkirke. Breie reagerte positivt og uttrykte de ordene som i dag står på klokkestøpulen: «Vi lever ikke av brød alene. Vi må få klokker som ringer over hytteområdet ved helg og høgtid».  - Da de gamle ildsjelene døde, ble kirkeforeningen, tegningene og tomten til en tradisjonell fjellkirke overlatt hytteeieren,  presten, lederutvikleren og forfatteren Jan P. Hagberg. 

Under ett av Hagberg`s ledelsesseminarer på Sangefjell ble planene  om en tradisjonell fjellkirke, behandlet som case og fullstendig forlatt. I stedet oppstod visjonen om en naturkatedral med himmelen som tak og horisonten som altertavle. Stedet ble heller ikke tilfeldig valgt. I bakken mot Langetjørn, nedenfor katedralens høyalter ligger regelmessige steinsirkler fra istid og reinjakt som  mange hevder er rituelle offersteder fra steinalderen. Om dette er det ingen som vet, men det mange har erfart er helt spesielle energier inne i den største av sirklene. Det føltes derfor naturlig å hente flammen til de første alterlysene fra et bål inne i steinsirkelen da Naturkatedralen ble velsignet.

Naturkatedralen ble til etter ide- og planskisser av hytteeier Jan P. Hagberg

Reportasje i Allers med Elsa Lund Guldsvaag og Rose Zavodny i bakgrunnen

Sangefjell Naturkatedral ble til og realisert med økonomisk støtte fra ivrige hytteeiere og Opplysningsvesenets Fond, etter ide- og planskisser av Jan P. Hagberg.  Sammen med Kirkekomiteen for den opprinnelige foreningen for Rødungen Fjellkirke. Slik ble Naturkatedralen bygget slik den fremstår i dag. I bakgrunnen skimtes Mefarningen-området som vist på bilde 2. I forkant er klokkestøpulen og bak er høyalteret. Rett bak høyalteret skimtes så vidt Langtjørni. Kirkerommet er omkranset av murer med innebygde lyskapeller og voll på yttersiden. 50 billass ble fylt på med uvurderlig hjelp av Jan Dalseide

I murene rundt katedralen er det laget seks små kapellgrotter hvor en kan tenne takke- og bønnelys: Mot syd tre kapeller med motiv fra Det gamle testamentet, og mot nord tre kapeller med motiver fra Det nye testamentet. – Siden Naturkatedralen ikke har mer enn to faste arrangementer i året, betyr symbolene for bønn- og meditasjon veldig mye. Noe det store forbruket av lys forteller mye om. Fra syd til nord kan man tenne ett lys i:

Ringmuren med sine grottekapeller, omkranser i en halvsirkel høyalteret som er bygget med steiner fra de fleste hytteområdene på Sangerfjell. Over alteret ruver et spesielt kors i rustfritt stål. Korset er tegnet av Jan P. Hagberg, og bekostet av takknemlige besøkende. Korset med sin symbolikk forteller om menneskets dobbelte natur, den synlige siden av oss selv, og skyggesiden. som vi skjuler så godt vi kan. Mellom de dobbelte korsarmene er innfelt et gammelt ”kjerrehjul” med 8 eker, som symboliserer menneskets ulike delpersoner. Fire av disse grunntrekkene er også fremstilt i Skapelseskapellet med sine fire utviklingsnivåer av menneskets tilblivelse.

KATEDRALEN HAR BLITT INTERGRERT I DET MODERNE HYTTEOMRÅDET

Begynnelsen var enkel .. her fra en påskemesse ved Jan P.

Katedralen

har blitt en integrert del av det moderne Sangefjellsområdet med sine hytteområder. Den har både sin kirkelige funksjon samtidig som den er et turmål for hyttefolket og fastboende. Naturkatedralen kan besøkes hele året og det arrangeres årlige gudstjenester Skjærtorsdag og andre søndagen i august.

  • Katedralen har blitt et turmål, et sted hvor en kan spise nisten, tenne bål på grillplassen, nyte utsikten eller bare sette seg ned i meditativ ro.
  • Katedralen er alltid åpen og har to ordinære gudstjenester i året. Skjærtorsdag og annen søndag i august. Begge gangene kl. 1300
  • Katedralen har i regi av Kirkekomiteen fått etablert og merket en tursti fra parkeringsplassen ved Nystølsvegen og frem til Naturkatedralen. Den er rødmerket og går i lia på vestsiden av Rødungvegen.  Den har fått navnet Pilgrimsstien og er beskrevet på nettstedet www.aal52.no  

 

50 lass med jord og uttallige lass med kjempesteiner fra ulike hyttefelt ble transportert og lagt på plass av den utrettelige Jan Dalseide

jan petrus hagberg:

FÅ PROSJEKTER har gitt meg større glede enn arbeidet med Naturkatedralen på Sangefjell i Ål i Hallingdal. Grunneieren Torstein Breie hadde her en visjon om å bygge en fjellkirke for helg og høytid, midt i fjellheimen. Han gav tomta og satte opp en klokkestøpul for å markere stedet, i samarbeid med noen ivrige hytteeiere. Så døde de "gamle" og jeg "arvet" både visjonen og kirketomta og noen tusen kroner, for å føre drømmen videre. Det skulle bli noe helt annet, enn de gamle hadde tenkt !

I DAG STÅR NATURKATEDRALEN på kirketomta ved Rødungveien. Med Sangefjell i ryggen og Langevatn og Hemsedalsfjella som altermotiv ble Katedralen velsignet og innviet av biskop Sigurd Osberg i 2001. - Der det skulle stått et hus ble det laget en høy halvsirkel av kjempestein, orientert med åpningen mot øst og inngangen mot vest. I kirkemuren er det bygd inn seks små kapellnisjer med skulpturer som forteller sine budskap. Kapellene  mot syd forteller fra Den gamle Pakt i GT om Skapelse, Exodus/ oppbrudd og De 10  bud, fra Sinaifjellet.  - Kapellene mot nord foretsetter beretningen fra Den nye pakt i NT, med å minne om Den Hellige Familie, og flukten til Egypt etter Jesu fødsel. Deretter følger Golgata og det tomme kors, for så å ende med Mariakapellet med sitt budskap om nytt liv. - I den åpne halvsirkelen mot øst, ligger høyalteret med et dobbelt stålkors som fanger soloppgangen og oppmerksomheten til de mange besøkende.

JEG HAR FÅTT VÆRE MED PÅ Å BYGGE alt dette, og mye av mitt teologiske tankegods befinner seg i skjæringspunktet mellom symbolikken og utformingen og arkitekturen på dette spesielle stedet - Beste hilsen / jph / www.janpetrus.no