---

BØNN: "Min samvittighet angrer - dine bud dømmer meg / Mitt liv bekjenner. Mitt hjerte spør: Kan jeg godta at jeg godtas som jeg er?"

-----

Naturkatedralen med sine hulekapeller gjengir bevegelsen fra skapelse til orden. Det er en logisk linje som bekrefter og illustrerer livets utvikling, slik Bibelen forteller om det.

SELVE Sinaikapellet rommer en liten autentisk steintavle fra toppen av Sinaifjellet. Her har Gud med sin egen pekefinger skrevet de 10 bud i et språk, som bare Moses kunne tyde. 2. Mosebok 24.13 ff -

DEN vesle steintavlen som er identisk med de store lovtavlene i St.Katarinaklosteret ved foten av Sinaifjellet, er skiferheller fra gammel havbunn med klare og tydelige avsetninger fra planterester ol. Ikke rart at de ble sammenliknet med arabiske skrifttegn og tydet på en spesiell måte. - Guds vilje fra Sinaifjellet er imidlertid noe mer og noe større enn rare tegn på urgamle skiferheller. De forteller historien om kampen for orden, gjennom bud og normer som må etterleves for å oppnå det vi ønsker. Slik blir Sinaikapellet et tidløst bønnested for lov og rettferdighet, både i eget og andres liv.         

SINAIKAPELLET på Sangerfjell er en liten attraksjon som skaper en bro av nysgjerrighet for helllige fjell.

For det hellige er mer enn kunnskap. Det hellige skaper ærbødighet og stillhet, henrykkelse og lovsang for alle med et åpent sinn. Gud til ære og oss til visdom! - /jph