• Prosesjonen med alterflammen fra de eldgamle stensirklene ved Langevann
  • Biskop Sigurd Osberg ankommer
  • Bispestolen innvies og velsignes i regn
  • Visjonen avdukes …
  • Alle var der …
  • Fullsatt ringmur av hyttefolk …
  • Alteret bygges med stener fra alle hyttetomter på Sangefjell
  • Høytid og prakt i fjellheimen ...
  • Nattverd til alle …
  • Jan P. forteller og orienterer ..

Søndag 2.sep 2001 gikk en gammel drøm i oppfyllelse for noen ildsjeler og for hyttefolket på Sangefjell. Da ble landets første naturkatedral velsignet av biskop Sigurd Oseberg i Tunsberg bispedømme. Det skjedde i pøsende regnvær. Biskopen understreket at han aldri hadde opplevd noe lignende. Han poengterte at de tradisjonelle takmaleriene var erstattet av åpen himmel og at det ligger en velsignelse i det å bo i et land uten vannmangel. Begivenheten er vist på bilde 1. Tross været hadde 200 mennesker møtt opp og det er eneste gang har vært tendenser til trafikkaos på Sangefjell.