Det går mot nye opplevelser ...

Overskrift2021 - ÅRSBERETNING FRA ETT ANNERLEDES ÅR ..

SANGEFJELLL NATURKATEDRAL, rapport 2021.
Organisasjonsnummer: 920 730 973

GUDSTJENESTER

Pga Korona-situasjonen ble gudstjenesten på Skjærtorsdag avlyst. Men vi laget et opplegg – «påskevandring» hvor folk/familier gjennom ulike oppgaver kunne ta del i påskens budskap. Den 8. august var det gudstjeneste med sokneprest Vigdis! Rebecca Lofft gledet oss med fin fele- og fiolinmusikk! Etter gudstjenesten var det servering av rømmegrøt med tilbehør. 45 deltagere og 37 til nattverd. Elsa Gullsvåg, styremedlem, hadde laget en messehagel som hun forærte til Naturkatedralen og Vigdis bar den under gudstjenesten. En overraskende gave som vi satte stor pris på.

PREST TIL VÅRE GUDSTJENESTER

Det er stadig spennende om vi klarer å skaffe prest til disse 2 gudstjenestene vi har i året. Nå har vi prest til gudstjenesten Skjærtorsdag 2022 klar - Gunnar Øvstegård (prest i Indre Østfold og hytteeier).

ØKONOMI

Vi pleier å ta opp kollekt ved hver gudstjeneste for å dekke opp de utgiftene (annonsering og litt vedlikehold). På gudstjenesten i august ble det en kollekt på Kr. 2800. Egenkapital – pr. 31.12.2021 er på kr. 29 893.

STYRET

Styret består av følgende: Leder: Odd Terje Brustugun, Sekretær: Ingvar Lyche
Styremedlemmer: Elsa Guldsvåg, Torbjørn Egenberg, Eva Dragese
Varamedlem og redaktør av websiden: Jan P. Hagberg. Kasserer (utenom styret): Geir Brautaset

Ingrid Hajem er den ny lokale representant i styret etter at Børge Bekkestad, valgte å trekke seg. Så da har vi igjen en lokal representant i styret og oppfyller på den måten vedtektene til Sangefjell Naturkatedral, hvor det står: «Et av medlemmene, fortrinnsvis en prest, blir oppnevnt av prosten i Hallingdal prosti.»  
Styrets virksomhet foregår stort sett elektronisk.

 VEDLIKEHOLD

Det trengs stadig noe vedlikehold, selv om det meste er i stein. Det viser seg at det er nødvendig med å fylle på med stein, jord etc. flere steder og særlig rundt/over små-alterene. Oppslagstavla på yttersida begynner å helle litt mye og burde vært strammet opp – dette må vi prøve å få til i løpet av året.

MEDLEMSSKAP

Siden Sangefjell Naturkatedral nå er registrert som en forening med organisasjonsnummer, ønsker vi at hyttefolket, folk fra bygda og andre tegner medlemskap. Det er bare å vipse kr. 50 til 571385 og merke det med navn og «kontingent»!

SLUTTKOMMENTAR

Vi som sitter i styret nå, er takknemlige og engasjerte i denne oppgaven, og det var en stor oppmuntring at Ingrid Hajem tok plass i styret.
Igjen vil vi uttrykke takknemlighet for det samarbeidet vi har med Ål menighet, da først og fremst gjennom prestene. Vi ser at vi er helt avhengig av å ha en tett kontakt med dere lokalt og derfor er en lokal representant i styret nødvendig!

Vi har jevnlige nyhetsoppdateringer om naturkatedralen på vår web-side: www.naturkatedralen.no, og på fb-gruppen: Opplevelse på Sangefjell.

Råde, 7. febr. 2022 / For styret i Sangefjell Naturkatedral / Ingvar Lyche / sekretær

la det skje ...

VIGSEL og DÅP ? - Naturkatedralen gir en fantastisk omramning ..

Mail fra en besøkende: 

"Livet har lært meg at ting kommer til meg når de skal.

Min kone og jeg har vært på jakt etter en ujålete hytte i fjellet,

langt fra alpinsenter etc.

Hytta fant vi på Sangefjell,

og derigjennom fant vi også Naturkatedralen.

Vi ble begeistret:

En ting er settingen, åpenheten, stedet hvor alt er, uten grenser

hvor mitt religiøse indre kan få være helt fritt.

Det andre er

hvordan dere uttrykker Katedralens budskap.

Hva dere sier og

hvordan dere sier det.

FLERE timer etter at vi fant Katedralen

får jeg fortsatt gåsehud ved tanken.

Fordi dette synliggjør noe som er så sentralt i min anskuelse, synliggjør

Naturkatedralen at der oppe i fjelheimen finnes det noen som jeg kan dele dette

med, som en drivkraft for et godt liv.."

PINSE Kom Hellig Ånd med skaperkraft ..
TURFORSLAG Blåne for blåne ---
PILEGRIMSTUR Sett dine spor / LEGG AV DIN BØR
ÅRLIG / gudstjeneste 2.søndag i agust ÅRLIG / gudstjeneste 2.søndag i agust ÅRLIG / gudstjeneste 2.søndag i agust ÅRLIG / gudstjeneste 2.søndag i agust ÅRLIG / gudstjeneste 2.søndag i agust alltid i august ...t

OVERGANGENE er viktige, både i livet og i fjellet ...

VISJONEN

FRA SOMMER TIL HØST ....

Bildenavn


SKOLEN begynner. Nå venter minusklare høstweekender for den gode vandring og de rike synsinntrykk. I ukene som venter vil landskapet skifte farge og uttrykksform fra uke til uke mot den store og kalde og lange vinteren. For oss som elsker fjellet er dette en god tid.

NÅ er tiden inne til å prøve nye stier og andre veivalg.

PILEGRIMSSTIEN fra Åsgaard ved parkeringsplassen ved Turrhaug er et godt utgangspunkt for et fantastisk panorama. Sjelden kan man oppleve så mye fjell og utsyn med en såpass beskjeden innsats. Stien er merket med røde malingsmerker, varder og pilegrimsstaver. God tur !  

HØST Fjellet på sitt vakreste ..
fra fjell til fellesskap fra fjell til fellesskap fra fjell til fellesskap fra fjell til fellesskap fra fjell til fellesskap Pilegrimsstien er merket ..

FRA HØST TIL VINTER .....

Vinter
Juleaften Juleaften Juleaften Juleaften Juleaften Vi ringer julen inn --
2012 Juleaften kl. 1600

FRA NYTTÅR til vinterferie ...

Løyper VINTERFERIE

ALLTID PÅSKEGUDSTJENESTE SKJÆRSTORDAG kl. 1300 ........................

Påske Påske Påske Påske Påske Lyset kommer - påsken venter --