INTET VAKRERE ENN EN VAKKER BARNEDÅP I NATURKATEDRALEN …...

Historisk øyeblikk …..

Alle med tilknytning til Sangefjell kan døpe sine barn i Naturkatedralen. Kontakt soknepresten i Ål