MASSE FOLK I GRÅTT PÅSKEVÆR 2024

Team Lyche klartte brasene. vi sier tusen takk...

-------------------

ALLTID ÅPEN KIRKE - I KATEDRALEN PÅ SANGEFJELL

-------------

Sokneprest Geir Wiknes i sin første gudstjeneste på Sangefjell. Her sammen med hytteeier og diakon Elsa Lund-Guldsvaag

SØNDAG 14.august 2022

ble det arrangert fjellmesse i

Naturkatedralen på Sangefjell

ved den nye soknepretsen i Ål,

Geir Wiknes.

35 fremmøte fikk en fin og god

opplevelse i vakkert høstvær.

BESØK Naturkatedralen og få en opplevelse for LIVET

Skjærtorsdags-MESSE 2022

-------

2001 - 2021 - Fra Jubileumsgudstjenesten med Vigdis Moen Storhaug 8.august

--

Endre teksten ved å klikke på Rediger i tekstens ramme

PÅSKEN 2021
ble en ny og annerledes påske. Lokale og nasjonale myndigheter påbød mest mulig avstand og minst mulig besøk. - Vår årlige påskemesse måtte nok en gang settes i "karantene" mens Katedralen var åpen for besøk, blomsterhilsner og levende fakler. - Mange kom og opplevde litt mere påske ved å besøke Naturkatedralen på Sangefjell i 2021

Endre teksten ved å klikke på Rediger i tekstens ramme

FJELLMESSE MED NATTVERD

2020 : Det ble en flott fjellmesse

med Generalsekretæren i NMS, Helge Gaard søndag 9.august i år, med 39 besøkende og fulle Corona-rutiner. Neste gudstjeneste blir Skjærtorsdag 2021 - Årets kollekt på kr. 4300 ble i sin helhet gitt som gave til Det norske Misjonsselskap.

Etter gudstjenesten ble det avholdt ordinært styremøte, hvor bl.a. forholdet til direkte medlemsskap ble drøftet. Kirkeforeningen som nå er en selvstendig stiftelse, trenger medlemmer for å kunne ivareta både drift og vedlikehold.

Det ble vedtatt å fastsette kontigenten til Kr. 50/år,
som kan innbetales på VIPPS til: 57 13 85 / merket "kontigent"

Det ble videre etterlyst forslag på en lokal representant til Styret i Naturkatedralen, som i dag består av: Odd Terje Brustugun / leder, Ingvar Lyche / sekretær og Elsa Lund Guldsvaag, Torbjørn Egenberg, Eva Drageset og Jan P. Hagberg (varamann)

DRA til fjells I HØST - besøk Sangefjell og Naturkatedralen

😇 PARKER ved TURRHAUG og fortsett Sangefjellveien til Åsgård på høyre side.

TRO OG RITUALER

Naturkatedralen er godkjent som vigselsted med prest fra Den Norske Kirke, og for dåp under en av de to faste gudstjenestene hvert eneste år. - Ta kontakt med Prestekontoret i Ål,eller med presten i din lokale menighet.

  • Vigsel i Naturkatedrale kan bli den helt spesielle og enkle
  • SEREMONIEN du ØNSKER som omramning for en av
  • livets viktigste dager.
  • En sensommerdåp i august har for mange blitt symbolet for livets fornyelse i TRO og HÅP

Klikk for vidio-tour til Kapellene

2020:

I ÅR - 19 ÅR SIDEN INNVIELSEN  - SØNDAG 2.SEPTEMBER 2001

SØNDAG 14.august 2016 var det jubileumsmesse ved prest Bjørn Nygaard og Kirkekomiteen for Naturkatedralen.

Under gudstjenesten mimret "katedralbygger" Jan Petrus Hagberg  litt ved  innvielsen 2.september 2001  - ved Biskop Sigurd Osberg. Da det var det vel 200 hyttefolk tilstede. - Siden dengang har Naturkatedralen blitt et fast turmål for både hyttefolk og besøkende. - Det ble et storslagent og verdig 15-årsjubileum med både mye folk og god rømmegrøt..

Jubileumsprosesjonen ...
Livet er en reise, velg din vei ...
Bildenavn Bildenavn Bildenavn Bildenavn Bildenavn TurTips: Følg Rødungveien fra Parkeringsplassen ved Turrhaug til Åsgard og deretter Pilegrimsstien merket med varder og rødmaling over fjellet til Naturkatedralen. Se prikket sti på kartet. Hele turen tar ca. en time fra Turrhaug.

Endre teksten ved å klikke på Rediger i tekstens ramme

Strategi Strategi Strategi Strategi Strategi VISJONEN
KORS-kapellet

Lytt til steinene, les tegnene - og bli kjent med Gud

Collage av Elsa Lund Guldsvaag

SLIDESHOW - trykk på bildet for å se nye og større bilder

OPPLEVELSER

Bilde Bilde Bilde Bilde Bilde "Vi lever ikke av brød alene. Vi må få klokker som ringer over hytteområdet ved helg og høgtid" Bonde og grunneier Thorstein Breie (1981)

BRUKER- katekismen

1 - BRUK Naturkatedralen som turmål for deg og dine gjester.

2 - BRUK Naturkatedralen som rasteplass ved ildstedet.

3 - BRUK Naturkatedralen til meditasjon og stillhet.

4 - BRUK Naturkatedralen som oase for dine pilegrimsvandringer.

5 - BRUK Naturkatedralen til å tenne bønnelys i ( se slideshov over )

  • Skapelseskapellet for din indre reise.
  • Pilegrimskapellet for din livsvandring.
  • Sinaikapellet for budene på Sinai-stenen.
  • Familiekapellet for din hellige familie.
  • Korskapellet for tilhørighet og tilgivelse
  • Mariakapellet for kjærlighet og fruktbarhet.

6 - BRUK Naturkatedralens kapeller som oppleveløsessted for barna.

7 - BRUK Naturkatedralen til Dåp og Bryllup og viktige livsriter.

8 - BRUK Naturkatedralen til å ringe inn de store høytider.

9 - BRUK Naturkatedralen som stevne- og gudstjenestested.

10-BRUK Naturkatedralen til å leve langsomheten.

VELKOMMEN

Bildenavn Bildenavn Bildenavn Bildenavn Bildenavn Pilegrimsstiens høyeste punkt
Bildenavn Bildenavn Bildenavn Bildenavn Bildenavn Følg Pilegrimsstavene, varder og rødmerker ..
Fokus Fokus Fokus Fokus Fokus To ildsjeler
Under åpen himmel Under åpen himmel Under åpen himmel Under åpen himmel Under åpen himmel Hellige øyeblikk
Himmelen Himmelen Himmelen Himmelen Himmelen Se, Lytt og Hør --
Korset Korset Korset Korset Korset I den blå timen ..
Tid til å spise ...
Velkommen Velkommen Velkommen Velkommen Velkommen Åpen dør
Historien
I Rødt og Hvitt og Blått --
UNDER og undring
Pilegrims-kapellet