BESØK SANGEFJELL I SOMMER - besøk...

Parker ved Turrhaug og start turen fra Åsgård til Naturkatedralen

TRO OG RITUALER

Naturkatedralen er godkjent som vigselsted med prest fra Den Norske Kirke, og for dåp under en av de to faste gudstjenestene hvert eneste år. - Ta kontakt med Prestekontoret i Ål,eller med presten i din lokale menighet.

  • Vigsel i Naturkatedrale kan bli den helt spesielle og enkle
  • SEREMONIEN du ØNSKER som omramning for en av
  • livets viktigste dager.
  • En sensommerdåp i august har for mange blitt symbolet for livets fornyelse i TRO og HÅP

Klikk for vidio-tour til Kapellene

2019:

I ÅR - 18 ÅR SIDEN INNVIELSEN  - SØNDAG 2.SEPTEMBER 2001

SØNDAG 14.august 2016 var det jubileumsmesse ved prest Bjørn Nygaard og Kirkekomiteen for Naturkatedralen.

Under gudstjenesten mimret "katedralbygger" Jan Petrus Hagberg  litt ved  innvielsen 2.september 2001  - ved Biskop Sigurd Osberg. Da det var det vel 200 hyttefolk tilstede. - Siden dengang har Naturkatedralen blitt et fast turmål for både hyttefolk og besøkende. - Det ble et storslagent og verdig 15-årsjubileum med både mye folk og god rømmegrøt..

Jubileumsprosesjonen ...
Livet er en reise, velg din vei ...
Bildenavn Bildenavn Bildenavn Bildenavn Bildenavn TurTips: Følg Rødungveien fra Parkeringsplassen ved Turrhaug til Åsgard og deretter Pilegrimsstien merket med varder og rødmaling over fjellet til Naturkatedralen. Se prikket sti på kartet. Hele turen tar ca. en time fra Turrhaug.

Endre teksten ved å klikke på Rediger i tekstens ramme

Strategi Strategi Strategi Strategi Strategi VISJONEN
KORS-kapellet

Lytt til steinene, les tegnene - og bli kjent med Gud

Collage av Elsa Lund Guldsvaag

SLIDESHOW - trykk på bildet for å se nye og større bilder

OPPLEVELSER

Bilde Bilde Bilde Bilde Bilde "Vi lever ikke av brød alene. Vi må få klokker som ringer over hytteområdet ved helg og høgtid" Bonde og grunneier Thorstein Breie (1981)

BRUKER- katekismen

1 - BRUK Naturkatedralen som turmål for deg og dine gjester.

2 - BRUK Naturkatedralen som rasteplass ved ildstedet.

3 - BRUK Naturkatedralen til meditasjon og stillhet.

4 - BRUK Naturkatedralen som oase for dine pilegrimsvandringer.

5 - BRUK Naturkatedralen til å tenne bønnelys i ( se slideshov over )

  • Skapelseskapellet for din indre reise.
  • Pilegrimskapellet for din livsvandring.
  • Sinaikapellet for budene på Sinai-stenen.
  • Familiekapellet for din hellige familie.
  • Korskapellet for tilhørighet og tilgivelse
  • Mariakapellet for kjærlighet og fruktbarhet.

6 - BRUK Naturkatedralens kapeller som oppleveløsessted for barna.

7 - BRUK Naturkatedralen til Dåp og Bryllup og viktige livsriter.

8 - BRUK Naturkatedralen til å ringe inn de store høytider.

9 - BRUK Naturkatedralen som stevne- og gudstjenestested.

10-BRUK Naturkatedralen til å leve langsomheten.

VELKOMMEN

Bildenavn Bildenavn Bildenavn Bildenavn Bildenavn Pilegrimsstiens høyeste punkt
Bildenavn Bildenavn Bildenavn Bildenavn Bildenavn Følg Pilegrimsstavene, varder og rødmerker ..
Fokus Fokus Fokus Fokus Fokus To ildsjeler
Under åpen himmel Under åpen himmel Under åpen himmel Under åpen himmel Under åpen himmel Hellige øyeblikk
Himmelen Himmelen Himmelen Himmelen Himmelen Se, Lytt og Hør --
Korset Korset Korset Korset Korset I den blå timen ..
Tid til å spise ...
Velkommen Velkommen Velkommen Velkommen Velkommen Åpen dør
Historien
I Rødt og Hvitt og Blått --
UNDER og undring
Pilegrims-kapellet