-----

BØNN: Min Frelser: Hvor meget lettere er det ikke for oss å bære korset som smykke, enn for deg å bære våre kors på ryggen?. Min Frelser - kjenn meg! Min lengsel - frels meg!"

-----

MIDT på Sangerfjell med himmelen som tak og Hallingdal som altertavle representerer Pilegrimskapellet ett av de sterkeste grunnmotivene i bibelsk tankegang. Nemlig bevegelsen som det eksistensielle Exodux, fra livets nå til livets «noe annet»  – Så er også bevegelsen som imperativ uten sammenlikning ett av kristentroens sterkeste vekstfaktorer, fra begynnelsen til vår egen tid. – Jeg tenker på exodus som oppbrudd med Moses fra Egypt til «det lovede land», eller misjonsbefalingen i Matteusevangeliet med ordene: «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler ..» – eller som Paulus i brevet til Filipperne hvor han skriver: «Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg etter det som er foran, og jager frem mot målet … »          

PILEGRIMSKAPELLET fanger og symboliserer dette motivet i sitt fortettede budskap. Fra en liten steinhule med ryggen mot syd, ser Pilegrimen mot lyset utenfor. Bare kledd i en kappe som skjuler og beskytter åpner Pilegrimen seg mot det som venter. Noe nytt ligger foran ham. Føttene er plassert på en hvitfarget steinhelle som peker fremover. Allerede nå har veien begynt, men ennå ikke har Pilegrimen nådd lyset utenfor grotten          

PILEGRIMSSYMBOLIKKEN fanger vår egen puls. Mange går derfor pilegrim til sitt eget sted for å legge av seg sine byrder. Andre går i flokk til Jerusalem. Roma, Santiago de Compostella eller Nidaros. Naturkatedralen innbyr til det første. Fra Turrhaug går merkede stier frem til Pilegrimskapellet mot nord. Her tenner mange et lys eller legger fra seg en stein ved pilegrimsstaven, som et pant og et symbol for sin erkjennelse og hemmelige bekjennelser. – For en pilegrim inviteres til sitt eget oppbrudd/exodus, sin egenbevegelse/vandring og sitt eget mål/ seier når veien finnes.  Slik bekrefter og forteller pilegrimsmotivet om den skjulte dimensjon i kirkens tro. - / jph