-----

Bønn: Min frelser! / Jeg ser ditt kors- / Jeg føler ditt nærvær. / Jeg opplever din ånd. / Jeg tror! / Min lengsel – frels meg!” – Amen

-----

Våre liv favner så mye, men ikke alt kan tas imot. Det hellige kommer derfor til oss i symboler og bilder som sier mer enn 1000 ord! – I Naturkatedralen på Sangefjell er korset tomt. Jesus er frigjort. I den lille steingrotten mot nord som kalles Korskapellet ser vi et enkelt trekors i oliventre fra Jerusalem. Det er festet på en isslipt stein fra Rødungen.  En flis av Det Hellige, på norsk fjell.

KORSKAPELLET med sitt tomme kors kunne like gjerne hatt navnet Troskapellet, for Jesus er oppstanden og ikke lenger i Jerusalem, men overalt og alle steder. Det minner oss også om at troens Jesus har mange bilder, gjengitt og tilbedt gjennom hele historien som: Syndebukk, Offerlam, Tjener, Seierherre, Konge og Herre, for bare å nevne noen.

DET VI TILBER er ofte speilbilder av sterke trekk i vår egen personlighet. Likesom det vi omgir oss med bekrefter sider av oss selv som er viktig for egen utvikling og vekst. På Sangefjell speiler vi oss i åpne landskap. Det gjør oss små og sårbare overfor naturens mektighet. På samme måte speiler Korskapellet livets avslutning, hvor enkle symboler forteller påskens budskap – både da og nå, i forhold til døden og våre lengsler! Eller som det heter i Johannesevangeliet:

”For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv..” – Joh.3,16