HISTORIE SKRIVES NÅR NOE SKJER - se bildene og les budskapene …

  • Alltid på Skjærtorsdag ..
  • sommermesse i august …
  • i stille stunder ...
  • Slik lyder Herrens ord ...
  • Nattverd …
  • Vandregudstjeneste med kapellene som motiv ..
  • LYS i mørket ...
  • PÅSKE ..
  • Grillplass for alle …
  • Opplevelsestur …