-----

Bønn: Min Gud! / Gi meg tilhørighet til noe større enn meg selv. / Gi meg tryggheten i en god familie. / Se min kjærlighet / Lær meg forsoningen og tilgivelsens visdom ! / - Amen

-----

Naturkatedralen på Sangefjell er en vegviser til symboler og skjulte kilder. Jeg ser for meg at katedralen bare vil bli vakrere og sterkere år for år. Jeg tror det vil skje undere her. Jeg føler sterkt at symbolikken og budskapet mer og mer taler til vår egen tid. Ikke minst gjelder dette den kompliserte historien til Den Hellige Familie.

 FAMILIEKAPELLET i Naturkatedralen er en liten steinhule på nordsiden av inngangsportalen. I ansiktshøyde ser vi rett på et lite relieff i sort lavastein av Josef og Maria og deres berømte ”bonussønn”.  Den ukjente kunstneren har brukt lava fra det siste Etna-utbruddet på Secilia, som råstoff. Dermed knyttes budskapet til verdens skapelse på en spesiell måte.

FAMILIEHISTORIEN til ”Den Hellige Familie” er mine øyne som prototypen på en moderne familie. Den handler om dine barn og mine barn, om adskillelse, flukt og forsoning for å kunne forenes om denne familiens spesielle oppdrag. Sentrale skriftsteder for det lille vi vet finner vi i: Lukas 2,1-5 om reisen til Betlehem for å la seg innskrive i manntall. Deretter om Josef’s reaksjoner på sin gravide trolovede i Matteus 1,19-25. – Om flukten til Egypt for å unngå massakren av alle guttebarn i Betlehem, Matteus 2,13 og tilslutt om Jesus som 12-åring i Tempelet og om forelderens bekymring. Lukas 2,41-51 – I mellom disse korte beretningene aner vi spenningen mellom enkemannen Josef med kanskje flere sønner, og den unge og gravide  Maria med et ventende ”bonusbarn”. Stikkord til gjenkjennelse er: Sorg, oppbrudd, endring, dine og mine barn, flukt, gjenforening og felles bekymringer og ansvar.

BERETNINGEN om Den Hellige Familie og flukten fra Betlehem, er selve fundamentet for teologi og kristen symbolikk i Egypt.  – For meg representerer Den Hellige Familie, både gjenkjennelse og håp. Veien vi går er verken ny eller annerledes. Det som skjedde, skjer også nå .. / jph