-----

BØNN:Min Skaper: jeg hører dine vinder. Jeg lukter din jord- Jeg drikker ditt vann- Jeg lever i ditt lys og ser min skygger! TAKK Gud - min Skaper!

-----

Naturkatedralen en fantastisk høstdag med  himmelen som tak og horisonten som altertavle er en opplevelse. Med en halvmåneformet ringmur i ryggen føres blikket mot øst og soloppgangen. Mellom den besøkende og de syv blåner står høyalteret med sitt skinnende stålkors som det naturlige sentrum for all oppmerksomhet.

I ringmuren mot syd ligger Skapelseskapellet som i en grotte og forteller beretningen om ”begynnelsen til begynnelsen”.               

SKAPELSESKAPELLET er formet som en stor og åpen grotte, med åpningen mot nord og ryggen mot syd. Bare kveldssola når frem til den vesle skulpturen som på en unik måte forteller historien fra 1.Mosebok 1, 27: «Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, I Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem!»              

SKULPTUREN fanger budskapet på sin måte. I en liten steinblokk har den ukjente kunstneren, hugget fire skikkelser som fire stadier i en utviklingsprosess. - Først den rått tilhugne ”kladden”, så et mer profilerte utkast hvor vi aner hva det kan bli. Dernest en naturalistisk figur som likner sluttproduktet og helt tilslutt det polerte og ferdige resultatet. Mennesket skapt i Guds bilde. – Jeg synes skulpturen er flott, uthugget som den er av en navnløs afrikaner og innkjøpt på en markedsdag i Sverige.               

BERETNINGEN i skulpturen går imidlertid ennå dypere i skapelsens mysterium, enn 1.Mosebok. - Vi kan se og ane psykologihistoriens fire dyproller med røtter i henholdsvis den rasjonelle venstre og den høyre visuelle hjernehalvdelen. For meg står de fire figurene i et dialektisk forhold til hverandre. Overfor hver av dem står”skyggen” som en mer uferdig utgave av ”forsiden”. –

SLIK FØRES fortellingen om menneskets dobbelte natur fra Høyalteret og det dobbelte korset videre i Skapelseskapellets utviklingshistorie. Det er en beretning mange tenner et lys for og identifisere seg med! – velkommen til et besøk / jph