Arteriograf

TensioMed™ Arteriograf hjertemåler

Dette får du vite:

Hvordan hjertet ditt slår i forhold til en god sunn kurve
Hvor stor grad av plakk du har i blodårene
Elastisiteten på din hovedpulsåre
Hvilken alder dine blodårer har i forhold til gjennomsnittet på
ditt alderstrinn der hovedsakelig elastisitet er mest utslagsgivende.

Arteriograf undersøkelsen sier noe om din risiko for å rammes av hjerteinfarkt eller slag. Den måler stivheten i arteriene og andre parametre som påvirker risikoen for hjerte- og karsykdom.
Åreforkalkning er en forsnevring av blodårene. Forsnevringen er oppstått gjennom flere år, og resultatet er at årene mister sin smidighet og elastisitet. Dermed kan det ikke passere så mye blod igjennom. Organer og vev som får blodtilførsel gjennom syke årer, gjennomgår forandringer og funksjonen avtar. Det er i særlig grad nyrene, hjertet og hjernen som påvirkes. Hjerteinfarkt eller slag inntreffer imidlertid ofte før blodårene blir så tette at det får alvorlige bivirkninger.

Håranalyse

NYHET: Håranalyse på 12 minutter.

Det er slutt på ukesvis venting.

Helsesjekk med håranalyse innen 48 timer. Finn ut hva kroppen din trenger, og hva den ikke behøver. 

Håranalysen gir indikatorer på ubalanser bla.a:

Vitaminer, Mineraler, Antioksidanter, Aminosyrer, Essensielle fettsyrer (EFA / Omega), Mikrobiolog, Elektromagnetisme(EMF / ELFS), Toksiner, Mat (matsensitivitet), Tilsetningsstoffer.
Om essensielle fettsyrer (EFA eller mest kjent som Omega):
Hvorfor EFA er viktig for helsen. Eksempler på EFA-rik mat.

Dette inneholder håranalysen:

Få riktig ernæring
Oversikt over dine personlige testresultater
Hvilke områder du bør prioritere etter viktighet.

Vitamin indikatorer
Diagram som viser din personlige vitaminprofil


Mineral indikatorer
Diagram som viser din personlige mineralprofil 


Essensielle fettsyre indikatorer (EFA / Omega)
Diagram som viser din personlige EFA / omegaprofil.

Antioksydant indikatorer
Diagram som viser din personlige antioksydantprofil.

Aminosyre indikatorer
Diagram som viser din personlige aminosyreprofil.

Toksin indikatorer (giftstoffer)
Diagram som viser din personlige toksinprofil. 

Mikrobiologi indikatorer
Diagram som viser din personlige mikrobiologiprofil.

Elektromagnetisme indikatorer (EMF og ELFS)
Diagram som viser din personlige profil på elektromagnetisme og ekstremt lave frekvenser.

Mat indikatorer (matsensitivitet)
Liste som viser hvilke type mat du bør unngå basert på din personlige profil.

Tilsetningsstoffer indikatorer
Liste som viser hvilke tilsetningsstoffer du bør unngå basert på din personlige profil. 

Oppsummering av dine personlige indikatorer
Hva du bør prioritere etter viktighet.

Nøkkelen til god helse
Hva ernæring gjør for kroppen din, hva hindrer deg i å få god ernæring.

Ernæringsplan
Her setter du opp på bakgrunn av analysen og terapeutens anbefalinger en oversikt over hva du bør gjøre.

Lytt til kroppen din og føl velvære !

Cellestoffskifte og Miljøgift Test

CELLESTOFFSKIFTE OG MILJØGIFT TEST
UMP/EPP (Urinary Metabolic Profile and Environmental Pollutant

Å forstå testing av organiske syrer og testens kliniske bruk, kan gi deg den friheten du trenger for, på en lett forståelig måte, å nå frem til klienten med budskapet.

Organiske syrer finnes vanligvis i urinen. Unormale verdier er funksjonelle markører for vitaminmangel, GI dysbiose, gifteksponering og nevroendokrin aktivitet. Testing av organiske syrer brukes for å avdekke grunnlaget for ernæringsterapi.

Når kroppen begynner å vise tegn til ubalanse, har det allerede skjedd forandringer inne i cellen.

Det er mange faktorer som kan bidra til denne nedbrytningen, og til symptomer på ubalanser, bl.a. næringsstoff ubalanse, stress og dårlige livsstilsvaner.

Gjennom testing av organiske syrer kan vi se stoffskiftet på cellenivå, hvor godt kroppen fungerer, og hvordan den møter kravene.

Hva er en organisk syre?
En organisk syre kalles også carboxyl syre, dvs. en syrebinding som består av en carbonyl gruppe av et carbonatom, to oksygen atomer og et hydrogenatom. Vanlige eksempler på carboxylsyre finner man i eddik (acetic acid = eddik syre) og sitrusfrukter (sitronsyre). Eksempler på organiske syrer som finnes i kroppen, er delvis nedbrutte stoffer fra nedbrytning av fett, karbohydrater og proteiner.


Ideelt sett blir disse delvis nedbrutte stoffene, utnyttet fullt ut gjennom sentrale energistrømmer i mitokondriene, for dannelse av cellulær energi, ATP, til biosyntetiske reaksjoner. Disse strømmene i cellene katalyseres av enzymer som krever vitaminer eller mineraler som kofaktorer. Derfor vil et unormalt nivå av hver enkelt organisk syre i urinen indikere en funksjonell mangel på næringsstoffet som er nødvendig for nøkkelenzymet, til dannelsen av den spesifikke organiske syren.

Andre organiske syrer man kan finne i en urinprøve, inkluderer intermediære metabolitter fra katekolamin metabolismen, og bi-produkter fra unormal bakteriell metabolisme i mage/tarm. Sammen kan disse markørene gi verdifull informasjon om den cellulære helsestatus. For eksempel vil sistnevnte være viktig klinisk for alle klienter der man mistenker gastrointestinal dysbiose.

US BioTek™s Cellestoffskifte Profil Test, analyserer 40 analytter som er involvert i cellulære nøkkleloppgaver, inkludert energiproduksjon i mitokondriene (glykolyse, citronsyresyklus, fettsyreoksidasjon, ketondannelse), nevrotransmitter metabolisme, markører for vitaminmangel, og markører for avgiftning og dysbiose. En referanse guide er tilgjengelig for behandleren. Denne viser nøkkel næringsstoffer og klinisk vurdering av hver enkelt analytt som testes. Det er også inkludert et oversiktsark med Krebs Citronsyresyklus til hjelp i forklaring til pasienten. Løsninger på stabilitets spørsmålet ved analysering av organiske syrer i urin
Mark Newman, MS, Senior Chemist

Fordelene er klare:

Høyere stabilitet på analyttene ved bruk av Dip'N Dry innsamlingsstrips.
Enkel prosess og forsendelse via standard konvolutt.
Ingen frysing av prøven eller ekspress frakt er nødvendig.
En enkel, kostnadseffektiv og klinisk nyttig test!

Testeksempel UMP-EPB

Bestselgere