MRT Diagnose System

MRT, Meridian Resonans Test er en objektiv måling av akupunkturpunktene på hender og føtter. Målingen foretas i NA nanoampere (milliardedels ampere). Uten tilførsel av strøm. Lignende EKG måling. Verdiene i punktene kan reproduseres. Testen er objektiv og uten mental innflytelse.

HRV analyse
HRV analyse er en objektiv kontroll av helsetilstanden. Informasjon hentet direkte fra kroppen basert på R-R intervallene, hjerterytmevariasjonene i et elektrokardiogram, EKG. Analysen gir oss nyttig informasjon om pasientens dagsform og en mer langvarig tendens. Analysen viser også pasientens STRESS. Akkumulert stress er klart belastende for organismen og kan provosere frem arvelig disposisjoner. Testen foretas liggende i 5 minutter. Pasienten får 3 EKG sensorer plassert på brystet.

Funksjonsanalyse
Funksjonsanalyse er en del av MRT systemet. Funksjonsanalyse er en test som er basert på verdier som en finner når det er funksjonsforstyrrelser hos pasienten. Her avdekker vi lett alternativmedisinske problemer. Med denne testen er det også meget enkelt å kontrollere om den praktikk du gir pasienten virker. En retest på 5 minutter gir deg svaret. Funksjonsanalyse kan også vise hvor godt du er trent og hvordan formen til pasienten forandrer seg.

Resonanshomøopati

Resonanshomøopati
Resonanshomøopati er en form for homøopati der moderne teknologi brukes for å måle hvor i kroppen du har ubalanse.

Resonanshomøopati virker via problemfremkallende mønster og kausalkjeder, basert på østlig akupunkturtenkning og vestlig medisin.

Homotoksikologi
Homotoksikologien har en biokjemisk innfallsvinkel og bygger bro mellom den klassiske homøopati og den tradisjonelle legevitenskap. Homotoksikologi er læren om menneskegiftene. Kroppen kan utsettes for gift utenfra (eksogene toksiner) eller produsere egne giftige stoffskifte produkter (endogene toksiner).

I homotoksikologien anvendes tradisjonelle homøopatica, også fortynnede oppløsninger av allopatica (tradisjonelle legemidler), nosoder og katalysatorer.

Homotoksinlæren er utviklet av Dr. Hans H. Reckeweg.

Bestselgere