Velkommen til Klinikk ISIS

Bilde 1

Vi er et senter som ønsker å ta hånd om HELE MENNESKET
Vi ønsker velkommen til alle som er opptatt av egen og andres, trivsel og velvære.

Klinikk ISIS er et senter hvor ulike selvstendige yrkesutøvere innenfor helse og velvære som ønsker å bedre folks trivsel i hverdagen.

Åpningstider:

Mandag, tirsdag og onsdag  09.00  -  17.00

 

Kjære kunde !

Når dere er hos oss på klinikken, er det viktig at alle følger smitteverntiltak.

-Hold avstand til  hverandre.

-Hender skal vaskes/sprites før og etter besøk.

-Ukeblader og mobil er ikke tillatt.

-Drikke tilbys ikke.

-Vi ønsker ikke at kundene skal sitte unødig lenge på venteværelse. Vi ber deg derfor om å møte til avtalt tidspumkt, helst ikke mye før.

 Kan du vente i bilen, så er det fint. Legg gjerne igjen yttertøy i bilen, dersom det er mulig.

-Føler du deg syk eller luftveisproblemer hold deg hjemme og ring oss på Tlf.73536369.

-Vi håndhilser ikke.

Følger vi alle disse retningslinjene, er det trygt for både kunder og ansatte å besøke vår klinikk.

Velkommen!

For å dekke ekstrakostnadene til smittevernsutstyr, ser vi oss nødt til å ta kr.50,- ekstra pr behandling i denne perioden.