Velkommen til Klinikk ISIS

Bilde 1

 

Vi er et senter som ønsker å ta hånd om HELE MENNESKET
Vi ønsker velkommen til alle som er opptatt av egen og andres, trivsel og velvære.

Klinikk ISIS er et senter hvor ulike selvstendige yrkesutøvere innenfor helse og velvære som ønsker å bedre folks trivsel i hverdagen.