Velkommen til Klinikk ISIS

Bilde 1

Åpningstider fra 01.03.2023

Mandag -  tirsdag   09.00 - 16.00

Onsdag                   09.00 - 13.00

Torsdag, fredag og lørdag stengt.

Vi holder stengt fra 25.04.2024  -  26.05.2024

Vi holder stengt fra 29.08.2024  -  29.09.2024 

Det er fortsatt mulig og bestille varer på mail, SMS og pr. mobil nr. 92600149

også under periodene  vi holder stengt.

Vi er et senter som ønsker å ta hånd om HELE MENNESKET
Vi ønsker velkommen til alle som er opptatt av egen og andres, trivsel og velvære.

Klinikk ISIS er et senter hvor ulike selvstendige yrkesutøvere innenfor helse og velvære som ønsker å bedre folks trivsel i hverdagen.

NYHET:  Kinestesi Merete Brenne                             

Kinestesibehandling analyserer spenningsmønstrene i kroppen og løsner på kontraksjonen i overspent muskulatur. Slik at de igjen får riktig form, kraft og bevegelsesflyt.  Dette gjør vi med utgangspunkt i bevegelsesapparatets sansesystem.  Kinestesi kommer fra de greske ordene bevege og fornemmelse, og beskriver stillings, muskel -og leddsansen i kroppen.

Det er reseptorer (sensoriske nerveceller) i muskelvev, leddbånd og ledd som leder informasjon om tilstanden i bevegelsesapparatet til

hjernen via ryggmargen. Reseptorene forteller om hvilken vinkel leddet er i. Hvor mye kontraksjon og aktivitet det er i muskelen til enhver

tid. Reseptorene forteller oss hvor vi har armer og ben og de måler avstand fra kroppen ut i rommet. De fungerer som «kroppens øyne», uten hjelp av synet.

Kinestesi-sansen blir forstyrret når kroppen utvikler ulike spenninger/spenningsmønstre fra muskelkontraksjoner eller arrvev.

Disse spenningsmønstrene vil over tid danne strukkede og svake muskler -og bindevevsforbindelser andre steder i kroppen.

Muskelbalansen blir da forstyrret og vil påvirke muskelens kraft og bevegelsesflyt som igjen kan begrense bevegelse – og pustemønsteret vårt.

Dette vises i kroppen som spenningsavtrykk.

Vår filosofi: naturlig bevegelse i kroppen, naturlig bevegelse i livet.                

                          

Kjære kunde !

Når dere er hos oss på klinikken, er det viktig at alle følger smitteverntiltak.

-Hold avstand til  hverandre.

-Hender skal vaskes/sprites før og etter besøk.

-Ukeblader og mobil er ikke tillatt.

-Drikke tilbys ikke.

-Vi ønsker ikke at kundene skal sitte unødig lenge på venteværelse. Vi ber deg derfor om å møte til avtalt tidspumkt, helst ikke mye før.

 Kan du vente i bilen, så er det fint. Legg gjerne igjen yttertøy i bilen, dersom det er mulig.

-Føler du deg syk eller luftveisproblemer hold deg hjemme og ring oss på Tlf.73536369.

-Vi håndhilser ikke.

Følger vi alle disse retningslinjene, er det trygt for både kunder og ansatte å besøke vår klinikk.

Velkommen!

For å dekke ekstrakostnadene til smittevernsutstyr, ser vi oss nødt til å ta kr.63,- inkl. mva. ekstra pr behandling i denne perioden.

 

Avsluttet