Medlemsavgift


Medlemsavgiften består av kontingent og treningsavgift og faktureres hver for seg. Gjeldende medlemsavgift ble vedtatt på årsmøtet i 2016.

Kontingenten er den samme for alle aktive innen fotball, mens treningsavgiften varierer etter om du deltar i barne-/ungdoms- eller voksenfotballen.
Allidrett betaler kun kontingent i og med at de ikke er med i turneringer, seriespill eller trening på kunstgresset.
Skigruppa har egen sats for kontingent og trenings-/aktivitetsavgift.
Det gis ikke søskenrabatt.

Fakturering:
Alle aktive medlemmer i fotball blir fakturert for kontingent og treningsavgift over to faktura.
Alle aktive får først en faktura på kr 700,- (dvs. aldersbestemte lag, oldboys, superoldboys og A-laget).
Så faktureres treningsavgiften ut fra hvilket nivå spilleren er på (barne-, ungdoms- eller seniorfotball).

Skigruppas aktive medlemmer mottar bare en faktura (kontingent og aktivitetsavgift er slått sammen).

Alle mottar faktura som e-post.

Vi gjør oppmerksom på at de innen fotball som trenger å betale treningsavgiften i avdrag kan gjøre det.
Husk bare å bruke samme KID-nummeret på alle delbetalingene!
Send e-post til dorritb@online.no om at du blir å delbetale og dato for planlagte innbetalinger.


Medlemsavgift:
Støttemedlemmer ski/fotball kr 200,-
Styremedlemmer, lagledere, trenere, foreldrekontakter ski/fotball kr 100,-

Allidrett kr 700,-

Barn 6-12 år deltakelse i fotballens seriespill  kr 1.700,-
Ungdom 13-19 år deltakelse i fotballens seriespill kr 2.300,-

Superoldboys kr 1.100,-
Oldboys kr 2.200,-
A-laget kr 2.700,-

Aktive medlemmer skigruppa kr 650,- (kontingent kr 400 + aktivitetsavg. kr 250 - skitreninger, ukerenn og barnelek)


Hva bruker vi pengene til?
Av koningentens beløp på kr 700 går kr 350 til drift adm, kr 200 til anleggsfondet og kr 150 til drift bane.
Treningsavgiften går uavkortet til drift av lagene til utgifter slik som turneringer, avg. fotballkretsen, leie hall, utstyr, dommerutgifter, kurs m.m.
Kontingent ski kr 300 går til drift skigruppa.