Medlemsavgift


Medlemsavgiften består av kontingent og treningsavgift og faktureres hver for seg. Gjeldende medlemsavgift ble vedtatt på årsmøtet i 2019.

Kontingenten er den samme for alle aktive innen fotball, mens treningsavgiften varierer etter om du deltar i barne-/ungdoms- eller voksenfotballen.
"Slaskelag" ungdom betaler kun kontingent i og med at de ikke er med i turneringer, seriespill eller trener på kunstgresset.
Skigruppa har egen sats for kontingent og ingen trenings-/aktivitetsavgift.
Det gis ikke søskenrabatt.

Fakturering:
Alle aktive medlemmer i fotball blir fakturert for kontingent og treningsavgift over to faktura.
Alle aktive får først en faktura på kr 700,- (dvs. aldersbestemte lag, oldboys, superoldboys og A-laget).
Så faktureres treningsavgiften ut fra hvilket nivå spilleren er på (barne-, ungdoms- eller seniorfotball).

Skigruppas aktive medlemmer mottar bare en faktura.

Alle mottar faktura som e-post.

Vi gjør oppmerksom på at de innen fotball som trenger å betale treningsavgiften i avdrag kan gjøre det.
Husk bare å bruke samme KID-nummeret på alle delbetalingene!
Send e-post til dorritb@online.no om at du blir å delbetale og dato for planlagte innbetalinger.


Medlemsavgift:
Støttemedlemmer ski/fotball kr 200,-
Styremedlemmer, dommere, lagledere, trenere, foreldrekontakter ski/fotball kr 100,-
Kontingent ordinært fotball kr 700.

Treningsavgift fotball i tillegg til kontingenten:

  1.  kr   400 (ingen turneringer eller seriespill, superoldboys, senior "slaskelag")
  2.  kr 1000  (6-10 år, turneringer og seriespill)
  3.  kr 1300  (11-12 år, 1 time kunstgress, turneringer og seriespill)
  4.  kr 1600  (13-19 år, 1 time kunstgress, turneringer og seriespill)
  5.  kr 1900  (13-19 år, 2 timer kunstgress, turneringer og seriespill)


Superoldboys kr 1.100,-
Oldboys kr 2.200,-
A-lag herrer og damer fastsetter selv treningsavgift.

Aktive medlemmer i skigruppa kr 400. Det er ingen aktivitetsavgift i skigruppa. Som medlem i Ulfstind deltar man fritt på skitreninger, barnelek, ukerenn og klubbmesterskap.

Ulfstindrennet og Ulfstindmila har egne satser.


Hva bruker vi pengene til?
Av kontingentens beløp på kr 700 går kr 350 til drift adm, kr 200 til anleggsfondet og kr 150 til drift bane.
Treningsavgiften går uavkortet til drift av lagene, og dekker utgifter som turneringer, avg. fotballkretsen, leie hall, utstyr, dommerutgifter, kurs m.m.
Kontingent ski kr 300 går til drift skigruppa.