Medlemsavgift

Medlemsskap i klubben er personlig og forutsetter betalt medlemsavgift (kontingent). Det er et uttalt ønske at alle som gjør et arbeid for IL Ulfstind også skal være medlem av klubben. Som aktiv medlem får du bl.a tilgang til mange nyttige kurs innenfor idrett og styre- og organisasjonsarbeid, i tillegg til stemmerett på årsmøtet. Har du spørsmål vedr dette så ta gjerne kontakt på post@ulfstind.no

Medlemsavgiften består av kontingent og treningsavgift, som faktureres hver for seg. Gjeldende medlemsavgift ble vedtatt på årsmøtet i 2021.

Kontingenten er den samme for alle aktive innen fotball, med unntak av slaskelag. Treningsavgiften varierer etter om du deltar i barne-/ungdoms- eller voksenfotballen.
"Slaskelag" ungdom betaler lavere kontingent i og med at de ikke er med i turneringer, seriespill eller trener på kunstgresset, kun tildelt time i Krokenhallen. Alle aldersbestemte lag får tildelt time/ timer i Krokenhallen. De minste på Skjelnan skole.

Nytt av året er et eget lavterskel mosjonstilbud innen styrketrening/sirkeltrening på Tønsnes ungdomshus. Klubben holder nødvendig utstyr. Alle aktive medlemmer av Ulfstind kan fritt delta på mosjonstrening. Ikke-aktive oppfordres til å melde seg inn og betale kontingent på kr 400. 


Skigruppa har egen sats for kontingent og ingen trenings-/aktivitetsavgift. som aktiv medlem av Ulfstind deltar man fritt på skitreninger, barnelek, ukerenn, klubbmesterskap og mosjonstrening.  Ulfstindrennet og Ulfstindmila har egne satser.
Det gis ikke søskenrabatt.Fakturering:
Alle aktive medlemmer i fotball blir fakturert for kontingent og treningsavgift over to faktura.
Alle aktive får først en faktura på kr 700,- (dvs. aldersbestemte lag, oldboys, superoldboys og A-laget).
Så faktureres treningsavgiften ut fra hvilket nivå spilleren er på (barne-, ungdoms- eller seniorfotball).

Skigruppas aktive medlemmer mottar bare en faktura.

Alle mottar faktura som e-post.

Vi gjør oppmerksom på at de innen fotball som trenger å betale treningsavgiften i avdrag kan gjøre det.
Husk bare å bruke samme KID-nummeret på alle delbetalingene!
Send e-post til anitap@live.no om at du blir å delbetale og dato for planlagte innbetalinger.


Medlemsavgift for 2022:

  • Kontingent Styremedlemmer, dommere, lagledere, trenere, foreldrekontakter ski/fotball kr 100,-
  • Kontingent ordinært fotball kr 700,-    
  • Kontingent aktiv Ski kr 400,-                                                                                                                                                                                                                                                    
  • Kontingent mosjon (på ungdomshuset) kr 400,-                                                                                                                                                                                                                                   
  • Kontingent aktiv, etter 1.august:  kr 400,-              

Treningsavgift fotball i tillegg til kontingenten:

  1.  kr   400   (egen bane, ingen turneringer eller seriespill, superoldboys, senior "slaskelag")
  2.  kr 1000  (6-10 år, turneringer og seriespill)
  3.  kr 1300  (11-12 år, 1 time kunstgress, turneringer og seriespill)
  4.  kr 1600  (13-19 år, 1 time kunstgress, turneringer og seriespill)
  5.  kr 1900  (13-19 år, 2 timer kunstgress, turneringer og seriespill)


Superoldboys kr 1.100,-
Oldboys, A-lag herrer og A-lag Damer fastsetter selv treningsavgift basert på egne budsjetter.

Aktive medlemmer i skigruppa betaler kun kr 400 (kontingent). Det er ingen aktivitetsavgift i skigruppa. Som medlem i Ulfstind deltar man fritt på skitreninger, barnelek, ukerenn og klubbmesterskap.

Ulfstindrennet og Ulfstindmila har egne satser.


Hva bruker vi pengene til?
Av kontingentens beløp på kr 700 går kr 350 til drift adm, kr 200 til anleggsfondet og kr 150 til drift bane.
Treningsavgiften går uavkortet til drift av lagene, og dekker utgifter som turneringer, avg. fotballkretsen, leie hall, utstyr, dommerutgifter, kurs m.m.
Kontingent ski kr 300 går til drift skigruppa og kr 100 til adm.