STYRET OG TILLITSVALGTE


All post til administrasjon og fotballgruppa skal sendes post@ulfstind.no
Skigruppas adresse er skigruppa@ulfstind.no

 

Har du behov for direkte kontakt med noen brukes adressene under:

 Funksjon i styret

 Navn

 Telefon

E-post

 Leder                      

 Roar Karlsen

 908 82 210

 roakarl@online.no

 Nestleder

 Janita Martinsen

 924 54 918

 janita-martinsen@hotmail.com

 Sekretær

 Svanhild Nyborg

 907 46 812

 svanhn@online.no

 Leder fotballgruppa

 Martin  Bergheim

954 96 312

 martin.bergheim@mack.no

 Kasserer

 Dorrit Lauritzen

 986 19 037

 dorritb@online.no

 Leder skigruppa

 Odd-Arild Henriksen

 909 64 890

 Odd.Arild.Henriksen@tromskraft.no

 Varamedlem

 Thomas Martinsen

 936 19 744

 thomas.martinsen@hotmail.com

 

Valgkomité

Navn

Telefon

E-post

Leder

Hanne Junge Eliassen

906 09 423

hanne_77e@hotmail.com

Medlem

Gavin Tanguay

957 42 983

gavint@online.no

Medlem

 

 

 

 Revisorer

 Navn

 Telefon 

 E-post

 Revisor I

 Stig Solheim

 907 32 395

 sti-to-s@online.no

 Revisor II

 John Ivar   Henriksen

 915 63 485

 john-ivar@agenilsen.no