Krav om politiattest

Politiattestordningen er gjort obligatorisk for å sikre at alle idrettslag har de samme rutinene for å forebygge overgrep. Ny politiattest skal innhentes minst hvert tredje år eller når noen får en ny rolle i idrettslaget.

Ansvarlig for innhenting av politiattester i Ulfstind er Janita Martinsen og Svanhild Nyborg. Kontakt Janita for å få bekreftelsen som ligge ved søknaden.  Kontaktinformasjon her.

Les mer om politiattestordningen på Idrettsforbundet.no og om idrettslagets bekreftelse, levering av søknad og fremvisning av politiattest.

Du logger inn til elektronisk søknad her

Når du har fått politiattesten så kontakter du Janita for å vise den frem, og dere signerer begge for fremvist attest. NB. Du skal IKKE sende politiattesten til oss.

lagt til handlevogn