Krav om politiattest

Politiattestordningen er gjort obligatorisk for å sikre at alle idrettslag har de samme rutinene for å forebygge overgrep. Ny politiattest skal innhentes minst hvert tredje år eller når noen får en ny rolle i idrettslaget.

Ansvarlig for innhenting av politiattester i Ulfstind er Janita Martinsen og Svanhild Nyborg. Kontakt Janita for å få bekreftelsen som ligge ved søknaden.  Kontaktinformasjon står her.

Les mer om politiattestordningen på Idrettsforbundet.no og om idrettslagets bekreftelse, levering av søknad og fremvisning av politiattest.