Melde inn skade

Alle skader skal meldes på eget skademeldingsskjema hos Gjensidige.

Skademeldingen skal fylles ut av skadelidte eller foresatte. Trenger du hjelp eller gode råd ringer du Idrettens Skadetelfon 02033.

MELD SKADE HER: Gjensidige

Hva gjør jeg ved fotballskade?

1. Skade eller lidelse

2. Utfør akutt skadebehandling - Ring IST på 02033 for bistand

3. Spiller registrerer skademelding

4. Gjensidige Forsikring vurderer forsikringsdekning

5. Idrettens Skadetelefon (IST) tar kontakt med spiller - uavhengig om det er 
    dekning i forsikringen

6. Idrettens Skadetelefon bestiller all utredning og behandling i et
    kvalitetssikret behandlingsnettverk

7. Idrettens Skadetelefon følger opp spiller til etter gjennomført behandling

Idrettens skadetelefon - idrettsbehandling

Har du fått en fotballskade skal du ringe Idrettens Skadetelefon 02033 slik at de får avklart om skaden er dekket og informerer deg om videre saksgang.

Idrettens Helsesenter er eid av Norges Fotballforbund, og gjennom fotballforsikringen kan alle fotballspillere ringe Idrettens Skadetelefon for blant annet å få et kvalitetssikret og godt behandlingstilbud i nærmiljøet som dekkes av fotballforsikringen.

Idrettens Skadetelefon gir deg raskere og riktigere utredning og behandling:
• Spesialister på fotballskader
• Helsepersonell med spesialkompetanse på fotball- og idrettsmedisin
• Bestilling av utredning og behandling
• Tilgjengelighet og oppfølging
• Utredning innen 24 timer (MR-undersøkelse)


Åpen alle dager mellom kl.09.00 og 21.00.

Informasjon om skadeforebygging

GET SET APP - du kan halvere skaderisikoen.

SCA3 - nytt diagnoseverktøy for hjernerystelser

SMALE FINTER  - ny forskning - bra for knærne

Mer om fotballforsikring

Hvis du ønsker mer informasjon om NFFs fotballforsikring og Idrettens Skadetelefon kan du lese mer om dette på NFFs hjemmeside.
Der står alt om ytelser, priser, bestilling av utvidet forsikring m.m.