Trimpostene

Skigruppa i IL Ulfstind har ansvaret for vedlikehold av trimpostene.

Vi har trimposter plassert på følgende steder:

  • - I Oldervika, ta til høyre i krysset og kjør til parkeringsplass ved veis  ende. Posten ligger 2 km videre etter traktorvei.
  • - Oppe i Skittenelvdalen, følg traktorvei opp langs nordsiden av Skittenelva til veis ende.
  • - I enden av lysløypa ved Skittenelv skole.
  • - På Vågnes ved BUL hytte (ca. 100m mot Bakvann)  
  • I Tønsvikdalen (i krysset Nonsbu/Kåvhauan) 
  • - i Movika (sør enden av Movikvannet) .  
     
    Det skrives navn, dato og klokkeslett i boka som ligger i kassen.  Skriv også alder og telefonnummer ved første besøk.

OVERSIKTSBILDE TRIMPOST TØNSVIKDALEN OG MOVIKA

lagt til handlevogn