SPORTSPLAN

Sportsplan er styrende dokument for all sportslig aktivitet i Ulfstind.

Gjeldende sportsplan

 

Aktuelle skjemaer:

På Troms fotballkrets sin hjemmeside finner du alle fellesskjemaer og kretsspesifikke skjemaer, samt kontrakter.
Disse skjemaene er felles for alle, så trenger du skjema til omberamming av kamp, politiattest, dommerregning eller samtykkeskjema for overgang, så ligger alt der. Gå inn her.

 

Utstyravtale

Ulfstind inngikk i 2015 en 4-årig samarbeidsavtale med Scan Trade AS. 
Avtalen vil gi kluben tilgang til et bredt og godt produktsortiment som gir oss identitet, profil og bedre vilkår for daglig drift. Lokal forhandler i Tromsø er Torhov Sport.

Klubben, ved materialforvalter, kjøper inn det vi trenger av utstyr og klubben får da avtalerabatten på Umbro klubbprodukter hos lokal forhandler.
Klubbens medlemmer får 20 % fra lokal forhandler på alt annet av Umbro treningsutstyr og alle Scan Trade produkter.
Vi oppfordrer våre medlemmer å benytte Scan Trade-produkter i trening og kamp og bruke Torshov Sport ved innkjøp.

Retningslinjer for lagskonto

Det er egne retninglinjer for de aldersbestemte lagenes sparekonto og for seniorlagenes driftskonto. Les dem her:
Retningslinjer for egen lagskonto aldersbestemt
Retningslinjer for egen lagskonto seniorlag