SPORTSPLAN

Sportsplan er styrende dokument for all sportslig aktivitet i Ulfstind.

Gjeldende sportsplan

Aktuelle skjemaer:

På Troms fotballkrets sin hjemmeside finner du alle fellesskjemaer og kretsspesifikke skjemaer, samt kontrakter.
Disse skjemaene er felles for alle, så trenger du skjema til omberamming av kamp, politiattest, dommerregning eller samtykkeskjema for overgang, så ligger alt der. Gå inn her.

Utstyrsavtale

Ulfstind har utstyrsavtale med Torshov Sport.  Vi oppfordrer våre medlemmer å bruke Torshov Sport ved innkjøp av eget utstyr, de har oversikt over rabatter og hvilke produkter som inngår i avtalen.

Klubben, ved materialforvalter, kjøper inn det vi trenger av utstyr.Retningslinjer for lagskonto

Det er egne retninglinjer for de aldersbestemte lagenes sparekonto og for seniorlagenes driftskonto. Les dem her:
Retningslinjer for egen lagskonto aldersbestemt
Retningslinjer for egen lagskonto seniorlag

lagt til handlevogn