TØNSNES KUNSTGRESSBANE

Ulfstind drifter Tønsnes kunstgressbane. Klubben har egen driftsavtale med Tromsø kommune som regulerer driften.
Banen ble ferdigstillet og tatt i bruk høsten 2012.  

MELDE SKADE PÅ BANEN

Ved skade på anlegget, det gjelde seg selve banen, lys, gjerde, mål, brakka eller p-lassen må det meldes inn omgående til driftsansvarlig for banen.

BRUK AV LYSENE PÅ BANEN

Lysene slår seg automatisk av kl. 23.  
Vi henstiller likevel til de lagene som har siste kveldstrening om å slå av lysene på kunstgressbanen når dere forlater banen som siste lag hvis dette f.eks. er kl. 21 eller det bare blir trent noen timer i helgene. Dette for å ikke bruke strøm unødig. Laglederne har koden til bua.

Etter mørkets frembrudd skal banen kun brukes til organisert trening. Det betyr at enkeltpersoner ikke kan slå på lysene for å bruke banen til egentrening.

BANEREGLER

Baneanlegget stenger kl 23.00 alle dager – vis hensyn til naboer og forlat banen da!

Banelysene slukkes automatisk kl. 23.

Banen skal bare brukes til ballspill.

Det skal ikke spilles på snødekt bane.

Hjelp oss å holde anlegget rent og ryddig - bruk de oppsatte søppeldunkene!

Bruk rene sko – unngå å dra med jord osv. inn på spilleflata. Dette gjelder også publikum.

Følgende er forbudt på baneanlegget:

-  Skruknotter og piggsko

-  Sykler, sparkesykler, mopeder, modellfly osv.

-  Hunder, hester og andre dyr

-  Røyking, snusing og alkohol

 
Før du forlater banen som siste lag:

-  Trill målene på hjul utenfor kunstgresset

-  Sjekk at all søppel er ryddet

 

Når banen er stengt for vinteren skal ingen bruke banen.

Skader på bane og utstyr meldes umiddelbart til baneansvarlig.

Parkering kun på anvist plass og på eget ansvar!

LEIE AV TØNSNES KUNSTGRESS

Leiepriser 2022:
Halv bane kr  900,- pr. time.
Hel bane kr 1.800,- pr. time

Tilgang til garderobe + kr 500,- pr time

Forespørsel om leie sendes: post@ulfstind.no

lagt til handlevogn