Covid 19 regler og retningslinjer

Instruks for bruk av Hasle hallen – under Covid-19

 Pågrunn av  Covid 19 er det en del instruksjoner i forbindelse av hallbruk. Det er veldig viktig at disse reglene overholdes, så dette krever litt av oss alle,  men det skal vi få til (alternativet er at det ikke blir trening i hallen i det hele tatt)!
Vi har fordelt tider nedenfor,  2 grupper pr lag, så dere har mulighet til å gi et tilbud til alle på laget. Hver gruppe bruker en banehalvdel (adskilt med bruk av midtdeler), og pass på at gruppene ikke blandes . 

Hvert lag som trener har ansvar for at reglene overholdes under sin trening!

For de lag som ikke ønsker å benytte tiden, gi oss beskjed slik at vi får gitt dette videre til andre årskull. Kan også informere at vi har fått tildeling av Caltex og treningstider. Dette trer først i kraft første november, men vi har startet på jobben med å fordele disse. Kommer i en egen e-post når dette foreligger. 

 - Hallen skal være låst under trening. Grupper som skal trene må loses samlet inn, og ut av trenerteamet

 • Det kan kun være 20 stk i en gruppe + trener teamet (bruk halve banen) , så det er ikke tillatt for foreldre/venner/søsken osv og bli med på treningen eller oppholde seg i garderobene. 
 • Treneren må ha navn og info på hver spiller som er på trening pga smittesporing
 • Kun trenerteamet kan oppholde seg i utstyrsrommet
 • Det er 15. min ekstra på hvert lag som skal trene, så dere har tid i forkant og etterkant av selve treningstiden, viktig at dere overholder tidene, så det ikke går utover det neste laget.
 • Lag som er ferdig trent skal forlate hallen før neste lag slippes inn, følg med på oppmøtetidene til de ulike lagene.
 • Sjekk at lagene har ryddet etter seg. Banen skal være fri for utstyr før neste lag slippes til. 

Oppstart av trening:

Møt opp i samlet gruppe a 20 stk  utenfor, på venstre side av inngangsdøren til hallen,  på den tiden dere har fått oppsatt. Trener påser at alle utøverne får en runde med antibac når de går inn i garderobene (NB! første lag som trener denne dagen setter frem antibac  i garderoben, så det står klart). Vær raske i garderoben, og bruk toalett  og andre flater minst mulig. Ha med eget utstyr som vester/kjegler og bruk kun Lille Tøyen ballene som er tilgjengelig i hallen.

 Vi kan benytte oss av inngang A og B. 

Avslutning av trening:

Avslutt treningen i god tid, innenfor den tiden dere har fått tildelt. Husk at garderoben kan ta litt tid, spesielt med de yngste, og dere må ut før neste gruppe skal inn. En av trenerne vasker raskt over ballene  med antibac, og dørhåndtak i garderoben. Gå ut i samlet tropp og  gå til høyre når dere går ut av hallen, så dere ikke blander dere med den nye gruppa som skal inn, som da står til venstre. Så er det klart for neste lag som skal trene!

NB! Siste lag som trener tar en rask vask over dørhåndtakene til garderobe, hall osv med antibac,  og rydder så bort antibac og baller. 

 Vi starter trening fra og med onsdag 14.10.2020. Klubben kommer til å forberede og rydde på plass utstyret

Inn og utlosing (viktig at alle overholder tidene sine)

Mandag  (maks 20 spillere i en gruppe)

Gruppe1=inngang A
Gruppe2=inngang B

G15 Trening kl 17.00:
Gruppe 1:  inn 17.00 - ut  18.10
Gruppe 2: inn 17.15- ut 18.25

J15 Trening kl 18.30:
Gruppe 1:  inn 18.30 -ut  19.40
Gruppe 2: inn 18.45 -ut 19.55

 G10 Trening kl 20.00
Gruppe 1:  inn 20.00 -ut  21.15
Gruppe 2: inn 20.15 -ut 21.30

Tirsdager (maks 20 spillere i en gruppe)
J14 Trening kl 17.00:
Gruppe 1:  inn 17.00 - ut  18.10
Gruppe 2: inn 17.15- ut 18.25

 G14 Trening kl 18.30:
Gruppe 1:  inn 18.30 -ut  19.40
Gruppe 2: inn 18.45 -ut 19.55

 J10 Trening kl 20.00
Gruppe 1:  inn 20.00 -ut  21.15
Gruppe 2: inn 20.15 -ut 21.30

 Onsdag (maks 20 spillere i en gruppe)
J12 Trening kl 18.30:
Gruppe 1:  inn 18.30 -ut  19.40
Gruppe 2: inn 18.45 -ut 19.55

 G11 Trening kl 20.00
Gruppe 1:  inn 20.00 -ut  21.15
Gruppe 2: inn 20.15 -ut 21.30

 Torsdag (maks 20 spillere i en gruppe)
G13 Trening kl 17.00:
Gruppe 1:  inn 17.00 - ut  18.10
Gruppe 2: inn 17.15- ut 18.25

 J13 Trening kl 18.30:
Gruppe 1:  inn 18.30 -ut  19.40
Gruppe 2: inn 18.45 -ut 19.55

 J09 Trening kl 20.00
Gruppe 1:  inn 20.00 -ut  21.15
Gruppe 2: inn 20.15 -ut 21.30

 Fredag (maks 20 spillere i en gruppe)
G12 Trening kl 17.00:
Gruppe 1:  inn 17.00 - ut  18.10
Gruppe 2: inn 17.15- ut 18.25

 G09 Trening kl 18.30:
Gruppe 1:  inn 18.30 -ut  19.40
Gruppe 2: inn 18.45 -ut 19.55

 Lørdag (maks 20 spillere i en gruppe)
J11: 09:00-11:00

 Regler:

 • Nøkler hentes i brakka i eget nøkkelskap rett til høyre for inngangsdøren av første lag. Deretter overleveres nøkler mellom årskullene inntil siste laget legger nøklene tilbake i brakka.   Dersom avsluttende lag ikke får overlevert nøkkel mellom økter, legges disse tilbake i brakka.
 • For de årskull som ikke har fått nøkler til brakka ved grusbanen, gi beskjed slik at dette kan utleveres trenerteamet. 
 • Vi skal bare bruke inngang A og B da C er opptatt og det vil bli låst i foajaen der. 
 • Treningstider er fra 17.00 på hverdager, unntatt onsdager som er fra 18.00
 • Alarmen går på automatisk klokka 22.00 hver kveld så det er viktig at alle er ute og dørene låst innen den tid. Hvis ikke må vi betale for utrykning.
 • Vi må passe godt på nøklene da bytte av låse sylindere er kostbart.
 • Alt utstyr skal legges tilbake etter endt økt  (se vedagt bilde)
 • Det finnes 2 nødutganger i gymsalen. Låsen til disse vil automatisk åpnes ved utløsning av en brannalarm. Da skal alle gå rolig ut til kunstgressbanen.
 • Vi kan bruke musikkanlegget, men det støtter bare iphone via AppleTV.
 • Påse at ingen uvedkommende er tilstede
 • Påse at hallen er tom når siste lag låser for kvelden.
 • Det er en aldersgrense på maksimalt  25 år når det gjelder bruk av gymsalen

Instrukser og regler for gymsalen

 • Nøkler hentes i brakka i eget nøkkelskap av første lag. Deretter overleveres nøkler mellom årskullene inntil siste laget legger nøklene tilbake i brakka. Dersom avsluttende lag ikke får overlevert nøkkel, legges disse tilbake i brakka.
 • Vi har fått 6 stk nøkkelsett i bånd: 1 nøkkelkort for å låse opp og en klassisk nøkkel for å låse på kveldstid. Vi fordeler nøkler etterhvert når vi får innarbeidet rutiner. 
 • Vi skal bare bruke inngang B og C, ikke A.

 • Treningstider er fra 17.00 på hverdager, unntatt onsdager som er fra 18.00

 • Alarmen går på automatisk klokka 22.00 hver kveld så det er viktig at alle er ute og dørene låst innen den tid. Hvis ikke må vi betale for utrykning. Treningen avsluttes 21:30 og vi skal være ute fra skolen 21:45.

 • Vi må passe godt på nøklene da bytte av låse sylindere er kostbart.

 • Det finnes 2 nødutganger i gymsalen. Låsen til disse vil automatisk åpnes ved utløsning av en brannalarm. Da skal alle gå rolig ut til kunstgressbanen.

 • Vi har fått tildelt noen utstyrsskap (markert) der har vi plassert vester, baller, pumpe og minikjegler. Vi kan også benytte småmålene, men ingenting annet utstyr.

 • Vi kan bruke musikkanlegget, men det støtter bare iphone via AppleTV.

 • Påse at ingen uvedkommende er tilstede
 • Påse at det er tomt når siste lag låser for kvelden.
 • Det er en aldersgrense på maksimalt  25 år når det gjelder bruk av gymsalen