Innstrukser bruk av gymsalen

.

Instrukser og regler for gymsalen

 • Nøkler hentes i brakka i eget nøkkelskap av første lag. Deretter overleveres nøkler mellom årskullene inntil siste laget legger nøklene tilbake i brakka. Dersom avsluttende lag ikke får overlevert nøkkel, legges disse tilbake i brakka.
 • Vi har fått 6 stk nøkkelsett i bånd: 1 nøkkelkort for å låse opp og en klassisk nøkkel for å låse på kveldstid. Vi fordeler nøkler etterhvert når vi får innarbeidet rutiner. 
 • Vi skal bare bruke inngang B, ikke A og C.

 • Treningstider er fra 17.00 på hverdager, unntatt onsdager som er fra 18.00

 • Alarmen går på automatisk klokka 22.00 hver kveld så det er viktig at alle er ute og dørene låst innen den tid. Hvis ikke må vi betale for utrykning. Treningen avsluttes 21:30 og vi skal være ute fra skolen 21:45.

 • Vi må passe godt på nøklene da bytte av låse sylindere er kostbart.

 • Det finnes 2 nødutganger i gymsalen. Låsen til disse vil automatisk åpnes ved utløsning av en brannalarm. Da skal alle gå rolig ut til kunstgressbanen.

 • Vi har fått tildelt noen utstyrsskap (markert) der har vi plassert vester, baller, pumpe og minikjegler. Vi kan også benytte småmålene, men ingenting annet utstyr.

 • Vi kan bruke musikkanlegget, men det støtter bare iphone via AppleTV.

 • Påse at ingen uvedkommende er tilstede
 • Påse at det er tomt når siste lag låser for kvelden.
 • Det er en aldersgrense på maksimalt  25 år når det gjelder bruk av gymsalen
lagt til handlevogn