Styret 
Har ansvar for å drive klubben mellom årsmøtene i henhold til klubbens vedtekter, Norsk fotballforbunds og Norsk idrettsforbunds lover, og norske lover. Styret har jevnlige møter,og medlemmene kan gjerne komme med innspill via lille.toyen.fk@gmail.com eller ved å ta kontakt med en av styremedlemmene. 

I 2018-19 har styret berammet møter følgende datoer: 11. april, 30. mai, 13. juni, 29. august, 11. oktober, 28. november. Du kan også referatene fra styremøtene her

Styret har følgende arbeidsfordeling

Leder (Andreas)

 • Koordinere og bistå arbeidet i klubben; drift og utvikling. Kaller inn til styremøter. Overordnet informasjonsansvar.
 • Pådriver for anleggsutvikling.
 • Delta i ulike samarbeidsforum; Idrettens samarbeidsutvalg (ISU), idrettskretsen, fotballkretsen, innebandykretsen, samarbeid med andre klubber.
 • Søke eksterne midler på vegne av klubben.
 • Kvalitetsklubbansvarlig.

 

Økonomiansvarlig og sekretær (Edel)

 • Betale regninger og føre regnskap innenfor vedtatt budsjett.
 • Sende ut kontingentkrav og purre på medlemskontingent via KlubbAdmin/Min idrett, i tett dialog med laglederne.
 • Levere regnskapsprognoser til styret.
 • Implementere et online regnskapssystem.
 • Fiks-ansvarlig: Medlemsregistrering, påmelding av lag til seriespill, overgangsansvarlig.
 • Rapportere til Idrettsforbundet på antall medlemmer.
 • Ansvarlig politiattester.
 • Kalle inn til årsmøte.
 • Fordeling av innkommen epost.

 

Medlems- og utstyrsansvarlig (Hanne)

 • Sende ut kontingentkrav og purre på medlemskontingent via KlubbAdmin/Min idrett, i tett dialog med laglederne.
 • Koordinere Mikrorundene, sette i gang arbeidsgruppe
 • Oversikt over løsøre; baller, drakter, annet utstyr, sørge for supplering.

 

Sportslig koordinator (Pål)

 • Kontaktansvar ift. sportslig samarbeid fotball med naboklubber.
 • Arrangere ulike felleskurs for spillerne; keeperkurs, teknikktreningskurs, spisskurs, dommerkurs etc.
 • Ansvar for å utrede trener-/spillerutviklingsmodell
 • Treneransvarlig: Arrangere trenerforum 2 ganger i året.
 • Koordinererer arbeidet med Lille Tøyen-løpet.

 

Opplærings- og Innebandyansvarlig (Linda M)

 • Rekruttere trenere til; aktivitetslederkurs, fotballtrenerkurs, innebandykurs mm.
 • Koordinere påmelding til minirunder med innebandy, evt. arrangere minrunde.
 • Fair play-ansvarlig

 

Anleggsansvarlig (Fredrik)

 • Følge opp driftsavtaler ute: Haslebanen, Caltexløkka (BYM)
  Teglverket kunstgress (skolen)
  Grusbanen + brakka på grusbanen (Borettslaget)
 • Følge opp driftsavtaler inne: Gymsalen Hasle (skolen), Teglverket flerbrukshall (BYM)

 

Laglederutvikler og kontaktansvarlig barnelag (Linda T)

 • Rekrutteringsansvarlig: Planlegge oppstart av nye lag, sammen med sportslig koordinator
 • Innkalle jevnlige møter med lagledere, for å klargjøre laglederrollen.
 • Koordinere felles aktiviteter; Mikroserien (egen arbeidsgruppe), foreldrecup.
 • Bistå barnelagene med å utvikle laglederollen.

 

Frivillighetskoordinator og kontaktansvarlig ungdomslag (Karianne)

 • Frivivillighetskoordinator: Koordinere felles aktiviteter; fellescup, foreldrecup, vårdugnad og høstdugnad med dugnadsansvarlig.
 • Koordinere dugnadsaktivitetene i Teglverkshallen.
 • Dommeransvarlig.

 

Senioransvarlig (Jan-Petter)

 • Kontaktansvar for a-laget, oldboys og veteran.
 • Referent styremøter.
 • Bistår koordinering av dugnadsaktiviteter Teglverkshallen.

Dugnadsansvarlig (Steven)

 • Vårdugnad rydder etter vinterdrift og setter i stand anlegg for sommerdrift
 • Høstdugnad rydder etter sommerdrift og gjør i stand for vinterdrift

Ansvarlig for banedisponering (Jarle)

 • Koordinerer arbeidet med fordeling av banekapasitet internt
 • Deltar i arbeidet om samarbeid rundt Caltexløkka

 

Felles informasjonsansvar, alle i styret

 • Nettsider: Videreutvikle og holde oppdatert
 • Facebook: informasjon på siden, rutiner
 • Oppdatere kontaktinformasjon på tillitsvalgte i google docs.


ANDRE FUNKSJONER I KLUBBEN

Revisor valgt på årsmøte 2017: Anders Lie og Kathrine Flydal

Valgkomité valgt på årsmøte 2017: Eirik Aarsæther + tba

Hovedstyret 2018-19

Andreas Fætten

ANDREAS FÆTTEN

er leder for Lille Tøyen FK

Tlf: 92610720

Epost: andreas.fatten@gmail.com

EDEL KRISTIN HANSEN

er økonomiansvarlig og sekretær.

Epost: lille.toyen.fk@gmail.com

HANNE KLÆGSTAD

medlems- og utstyrsansvarlig.

Tlf: 90174441

Epost: hanneklagstad@gmail.com

PÅL WINCENTS

er sportslig koordinator

tlf: 90575249

Epost: pal@fenomen.no

Linda M

LINDA MANLEY

er opplærings- og innebandyansvarlig.

Tlf. 98686896

Epost: lindakri@hotmail.com

FREDRIK GLOERSEN

er anleggsansvarlig.

Tlf.

Epost: fredrik.gloersen@gmail.com

LINDA TILLIER

er laglederutvikler og kontaktansvarlig for barnelagene.

Tlf: 91169416.

Epost: linda.tillier@gmail.com

KARIANNE BERVELL

er frivillighetskoordinator og kontaktansvarlig for ungdomslagene. 

Tlf: 40312350

Epost: karianne.bervell@circus.no

I tillegg kommer:

JAN-PETTER SKOGVANG

er varareprresentant i styret, og representerer seniorlagene i klubben. Han skriver referater fra styremøtene, bistår mi medlemshåndteringen og i arbeidet med driften av Teglverkshallen.

Epost: jan-petter@visualbanking.net

JARLE JOHANSEN HOVLAND

er ansvarlig for fordeling av treningstider i klubben, og møter i hovedstyret ved behov. Han er også superviser for klubbens teknikktreningskurs, sammen med sportslig koordinator.

E-post: treningstider.ltfk@gmail.com 

STEVEN FAIRWAY

er dugnadsansvarlig, og bistår anleggsansvarlig. Møter i hovedstyret ved behov.

E-post: stevenfairway@gmail.com

lagt til handlevogn