Bruk og fordeling treningstider

Treningsoversikt finner her

Generelt
Treningstider fordeles hvert år til høsten i forkant av høstferien. Det kommer nye lag hver sesong og tildeling av treningstider nullstilles for hver sesong, så ingen lag har faste tider fra år til år.

Det skal være mulig å ha 2 treningstider i uka. Når alle lag har fått 2 treningstider så er det mulig å få ekstra treningstid på ledige tidspunkt. Jevngamle lag oppfordres til å koordinere ønsker om treningstid for å ha mulighet til å samkjøre treninger og spille treningskamp.

Vanlig treningstid er 1½ timer, men treningstider kan justeres til 1 eller 2 timer. De eldste bør ha de seneste treningstidene og primært velge Caltex. Det må ikke bookes treningstider for sikkerhets skyld, det går ut over lag som trenger treningstider.

Innetrening
Alternativer jobbes med

Grusbanen på Lille Tøyen
Banen kan brukes til treninger fram til det blir frost og banen til sprøytet til skøytebane. Praksis er at grusbanen brukes til ekstratreninger og uorganisert trening.

Teglverksbanen
5-er kunstgressbane

Caltexløkka
Banen deles i to for 7-er fotball. I sesongen vil enkelte kan treningstider bli belagt av kretsens kamper Det er de eldste spillerne som har treningstid på Caltex

For lag som har begge treningstidene på Caltex vil det i utgangspunktet ikke være endring av treningstid i vintersesongen, men det kan bli aktuelt å redusere treningstid på de mest populære tidene for å lage plass til alle lag som trenger treningstid på Caltex i vintersesongen.

Ledige treningstider som er holdt av til lag som trener på Haslebanen vil være tilgjengelig for andre lag som den 3. treningstime utenom vintersesongen.
Hvis det er tider på vinteren som ikke brukes av noen av LTFK sine lag så vil det vurderes å leie ut til andre lag.

Kampflytting 2020

se google docs link for kampflyttinger og andre reservasjoner på våre flater

Søk om treningstid

Din melding er sendt
En feil oppstod, meldingen ble ikke sendt.