Retningslinjer for bruk av klubbdommere

Retningslinjer for bruk av dommer:

6 og 7 åringer (3er  og 5er fotball): foreldre skal veilede

8 og 9 åringer (5ér fotball): foreldre skal veilede/dømme

10 åringene (5ér fotball): foreldre kan dømme /kan bruke klubbdommer*

11 og 12 åringene (7ér fotball): bør bruke klubbdommer

13, 14, 15 og 16 åringene (9er og 11er fotball): skal bruke klubbdommer, hvis ikke kretsen har satt opp dommer. *Våre egne kretsdommere kan også brukes hvis ikke andre er tilgjengelige.

Senior/veteran (7er og 11er fotball): skal bruke kretsdommer**

* Klubbdommere betales kr 200,- pr kamp av klubben. Alle klubbdommere må ha gått dommerkurs. Lagleder legger ut for honorar, og får dette refundert av klubben.

** Kretsdommere betales kr iht. takster fastsatt av Oslo fotballkrets. Dommer må da laste opp kamprapport med resultat og evt hendelser i FIKS innen fristen, og sende dommerregning til lille.toyen.fk@gmail.com

Husk at unge dommere gjerne har liten erfaring. Ta gjerne dette opp med motstanderens trener/lagleder før kampen settes igang slik at begge lag er inneforstått med dette før kampen. Ta også en kort felles prat med motstander og dommer om regler som vanligvis praktiseres litt ulikt, som f.eks straffe (ofte er ikke straffefeltet merket), utspill fra keeper til over midtbanen, tilbakespill til keeper. Reglene er klare, men praktiseres likevel ulikt. For å unngå diskusjoner under kampen, bli enige før kampen settes igang.

Treners ansvar før og under kamper:

Klubbdommerne skal få tilstrekkelig støtte slik at de føler seg trygge i sin rolle og kan utvikle sine ferdigheter. Trenere på lag som får tildelt klubbdommere har et viktig ansvar i denne sammenheng. Trenere må være oppdatert på gjeldende regelverk, krav og føringer fra kretsen og klubben slik at de ikke skaper usikkerhet rundt dommeroppgave

Før kampen skal trener/lagleder:

 • Ta godt imot bortelaget og klubbdommeren. Hjelpe dommer med å få tak i klubbdommervest fra utstyrsrommet
 • Ta initiativ til Fair play-møte mellom trenere og dommer før kampen
 • Skaffe fargevester til bortelaget dersom draktene er for like
 • Fremskaffe linjevakt. Hvert lag skal stille med en linjevakt. Vedkommendes oppgave er å vinke når ballen er ute over sidelinjen, men ikke avgjøre hvem som skal ha innkastet.

Fair play-møtet skal inneholde følgende punkter (5’er og 7’er fotball):

 • Det skal ikke være høyt press ved igangsetting fra motstanders keeper. Det er trener som skal passe på at laget sitt trekker seg tilbake ved målspark
 • Målsparkregelen skal benyttes: Det er ikke lov å kaste eller spille ballen direkte over midtlinjen ved målspark, eller (kun for 5’er) når keeperen skal frigjøre ballen etter redning
 • Tilbakespillsregelen skal benyttes: Spilles ballen (med foten) med vilje til egen keeper, kan han/hun ikke ta ballen med hendene innenfor eget straffesparkfelt.
 • Innkastregelen skal benyttes: Kastet utføres med begge hendene, kaster ballen bakfra og over hodet. Spilleren skal ha en del av hver fot på sidelinjen eller på bakken utenfor sidelinjen.
 • Når kampen er ujevn – hvilke virkemidler skal vi benytte for å få den jevnere? Normalt en ekstra spiller når målforskjellen er minst 4 mål

 Rammene:

 • Husk Fair play-hilsen før og etter kampen.
 • Foreldre, foresatte og publikum finner sin plass på motsatt side av lagleder- og spillersiden.
 • Det må være enighet om å gjøre dommeren god.
 • Husk at god oppførsel også gjelder i tøffe og vanskelige situasjoner.

Disse kan dømme 5er og 7er fotball:

Amanda Sandberg Fætten (f. 2001)  tlf. 46 79 71 73

Iben Kamilla Iddeng (f. 2000) tlf.  94 85 77 69

Andrea Isabel Kringen (f. 2000) tlf. 41 38 99 34

Jonas Nås Mordal (f. 2003) tlf 400 33 679

Sigurd Nordbye (f. 2003( tlf 479 51 295

Disse dømmer helst kretskamper, men kan også dømme andre kamper:

Kristian Hansen (f. 1994) tlf. 938 17 481

Truls  98 67 19 89 (kan sakffe andre dommere hvis han ikke kan dømme selv)

Kami  99 72 06 66

Abbas tlf. 98 46 59 14

Andrea Isabel Kringen (f. 2000) tlf 41 38 99 34.
lagt til handlevogn