Visjonen om Lille Tøyen FK

Lille Tøyen Fotball Klubb ble stiftet i 1982 og blir drevet av frivillige fra områdene Lille Tøyen - Hasle - Lilleberg - Hovin, Keyserløkka og Tøyen, nær Oslo Sentrum. Stor aktivitet og iver fra barn og foreldre er blitt vårt varemerke. Vi synes i nærmiljøet.

Nabolagsklubb

Lille Tøyen fotballklubb er en lokalt forankret breddeklubb som tilbyr barn, unge og voksne et aktivt fritidstilbud, kjennetegnet av lek, mestring og tilhørighet. Klubben er et sosialt og trygt møtested, ikke bare for aktive spillere, men også for foreldre, familie og naboer. I Lille Tøyen FK tilbyr vi fotballaktiviteter for alle som ønsker det, på alle ferdighetsnivåer, fra 5-årsalder til voksen.

Fellesskap

Fotball er konkurranse og lagspill. Derfor skal vi alltid gjøre vårt beste både på trening og kamp. LTFK kjenntegnes av positive holdninger. Det innebærer at spillere, trenere, lagledere, foreldre og publikum viser respekt for hverandre og overfor andre klubber, spillere og dommere.

Vi skal gjøre hverandre gode og alle i Lille Tøyen fotballklubb skal gjøre sitt beste for at alle kan trives her.

Dugnadsånd

Lille Tøyen er en typisk foreldredrevet fotballklubb. Vår viktigste kapital er spillerne og de mange som stiller opp som trenere og ledere. Klubbens aktiviteter er avhengige av frivillighet, engasjement og omsorg. Dugnad er et positivt kjennetegn og alle stiller opp ut fra egne forutsetninger. Det er felles innsats som sikrer at klubben lever videre og at vi fortsatt kan inkludere alle uavhengig av økonomiske forutsetninger.

Hva vil vi?

Det overordnede målet for klubben er å gi et godt sportslig og sosialt tilbud til alle barn i området rundt Hasle, basert på likeverd, respekt og ønske om utvikling. LTFK skal være en foreldre-/spillerdrevet klubb basert på dugnadsarbeid og drevet etter prinsipper om lavkost og rimelig kontingent. Alle skal være lojale overfor klubbens sportslige plan.

Vi skal bestrebe oss på å stille lag i alle årsklasser fra miniputt til veteran for begge kjønn, hvor spillerne tilbys mulighet til god sportslig utvikling uansett nivå og individuelle forutsetninger.

lagt til handlevogn