Bli medlem i Lille Tøyen FK

Alle som vil skal kunne være med i Lille Tøyen fotballklubb, men vi har dessverre ofte ikke kapasitet til å ta inn nye spillere midt i sesongen. Alle lag i klubben har derfor hovedinntak fra sesongslutt og fram mot jul. Ved kapasitet tar også enkelte lag inn nye spillere i løpet av året.

Hver høst starter vi nye lag for femåringer, altså de barna som skal begynne på skolen neste høst. Vi annonserer informasjonsmøte og publiserer påmeldinglenke på våre Facebookside www.facebook.com/LilleToyenFK

Lille Tøyen FK er drevet på dugnad, og vi forventer at spillere/foreldre/foresatte stiller på oppsatte dugnader og bidrar i driften av lagene og klubben. Alle må gjøre litt så ingen må gjøre alt.

Hvis du ønsker kontakt med lagleder i løpet av sesong, send en epost til  ltfk.medlemsadm@gmail.com så formidler vi kontakt.

Hva koster det å være med?

Det koster bare kr 100,- pr år å være medlem i Lille Tøyen FK. Medlemskap gir rett til å delta i det organiserte tilbudet som finnes (fotball og innebandy), men enkelte grupper har ventelister. Alle som deltar i trening eller kamper må være forsikret, noe en blir som medlem.

Det går også an å være passivt medlem (støttemedlem) hvis en ikke ønsker å delta aktivt, men likevel vil støtte opp om klubben. Alle trenere, lagledere og andre tillitsvalgte må være medlem av klubben.

Aktive medlemmer betaler også en utstyrsavgift på kr 250,- pr år. Denne avgiften skal dekke kostnader til drakter (ikke sko), fotballer, førstehjelpsutstyr mv. Annet utstyr kan du kjøpe i nettbutikken

Aktive medlemmer betaler dessuten en treningsavgift, som varierer utfra alder. Denne avgiften skal dekke kostnader knyttet til drift av baner, leie av treningsflater, honorar til trenere mv.

Treningsavgiftene for 2019 ble vedtatt av årsmøtet i mars:

5-7 år kr 750,-

8-10 år kr 1250,-

11-12 år kr 1750,-

13-19 år kr 2500,-

Senior kr 3200,-

Veteran kr 2200,-

Årsmøtet har vedtatt at det skal være søskenrabatt, der eldste barn betaler fulle avgifter, mens yngre søsken betaler reduserte avgifter. Søskenrabatt gjelder ikke barn-foreldre, eller andre relasjoner. For å få søskenrabatt må du ta kontakt med klubben.

Ta kontakt med oss

Din melding er sendt
En feil oppstod, meldingen ble ikke sendt.

Fakta om klubben:

Lille Tøyen Fotballklubb
Ansgar Sørliesvei 12, 0576 Oslo

Org.nr: 984 198 906

Kontonr: 7085 20 10051

Klubbfarger: Hvite trøyer, blå shorts og sokker

Her finner du oss:

lagt til handlevogn