Grusbanen på Lille Tøyen

Grusbanen er inne på Lille Tøyen hageby ved siden av Hasle skole. Treningstider finnes her

For tilreisende spillere henvises det til parkering på skolen eller annen henvist plass fra parkeringsvaktene.

Grusbanen Grusbanen Grusbanen Grusbanen Grusbanen Grusbanen vår/sommer 2019