Årets driftsmidler til hus, hage og gård finner du hos oss.

HAGEGJØDSEL 12-4-18 25KG
For best mulig effekt anbefaler vi å gjødsle med hagegjødsel om våren, for så å veksle mellom hagegjødsel og kalksalpeter gjennom sommeren. Bruk 50 - 100 kg hagegjødsel pr dekar ved første gjødsling om våren. Mest til plen, grønnsaker og prydplanter, og mindre til frukt og bærvekster.

.