Landbruksvarer

Kraftfòr
Nes Innkjøpslag har forretningsavtale på kraftfòr med Felleskjøpet Agri. Vi forhandler kraftfòr til storfè og småfe (FORMEL), svin (FORMAT), fjørfe (KROMAT) og hest (CHAMPION). Vi leverer også økologisk kraftfòr (NATURA).

Det meste av kraftfòret leveres i bulk direkte fra kraftfòrfabrikken. Hver 14. dag har vi varerute for levering av kraftfòr i storsekk og småsekk. Vi har et utvalg av kraftfòr i sekk på lager på Tingnes.

Tilskuddsfòr
Vi forhandler og lagerfører tilskuddsfòr (vitaminer/mineraler) og melkeerstatninger fra Felleskjøpet Agri. I tillegg lagerfører og forhandler vi SPRAYFO-produkter.

Gjødsel
Vi omsetter SPIRE-gjødsel fra Felleskjøpet Agri. Mesteparten av gjødsla er produsert av YARA, mens en liten andel er produsert i Russland og/eller Belgia.

Kalk
Vi forhandler landbrukskalk i bulk fra Franzefoss Minerals AS 

Såkorn
Vi selger SPIRE-såkorn fra Felleskjøpet Agri. Bestill tidlig i sesongen mens prisene er lavest og utvalget er størst!

Såfrø
Vi forhandler SPIRE-såfrø fra Felleskjøpet Agri. 

Plantevernmidler
Vi er autorisert plantevernforhandler og selger ugrasmidler, soppmidler, insektmidler, midler til vekstregulering m.m. 

Ensileringsmidler
Vi forhandler ensileringsmidler i både kanner, fat og bulk.

Strekkfilm og landbruksplast
Strekkfilm og landbruksplast lagerføres i sesongen i vår butikk på Stavsjø. 

Kutterspon (flis)
Vi lagerfører og selger pakket kutterspon i 23-25 kg's bunter i vår butikk på Stavsjø. Etter tilgjenglighet kan det variere om kuttersponen er produksert i Norge, Sverige eller Danmark.