Plantevernmidler

Vi er autorisert plantevernforhandler og selger ugrasmidler, soppmidler, insektmidler, midler til vekstregulering m.m. 

Trykk på bildet så finner du katalogen

Ny plantevernmiddelforskrift fra 01.01.2015

Når ny forskrift nå trer i kraft medfører dette noen vesentlige endringer for forhandlere av plantevernmidler:

Ordningen med bruk av «fullmakt» faller bort.

Fra 1. juni kan vi kun utlevere plantevernmidler til yrkesmessig bruk til personer som har gyldig autorisasjonsbevis.

Dette betyr at:

  • Den ordningen vi har praktisert med at en kunde kan utstede en fullmakt på bestemte plantevernmidler/volumer (via utfylt fullmaktsskjema eller pr telefon), slik at andre (familiemedlemmer, etc.) har kunnet hente ut plantevernmidler for kunden, er ikke lenger akseptert i det nye regelverket.
  • Mattilsynet bekrefter at man etter 1. juni 2015 kun vil akseptere fysisk oppmøte av person med autorisasjonsbevis for å kjøpe plantevernmidler til yrkesmessig bruk.

Håndtering av salg til firmakunder:

Hvis kunde A (med gyldig autorisasjonsbevis) skal sprøyte for kunde B (uten gyldig autorisasjon) kan kunde  A kjøpe yrkespreparater og anføre dette på kunde B.

Kunde B kan være både en person (f.eks. en bonde) og en virksomhet (f.eks. Ringsaker kommune).

I slike tilfeller skal det på ordren noteres hvem som har hentet ut varene.