Vinterkampanje på såkorn 15. januar - 28. februar 2019

15. JANUAR 2019 STARTER VINTERKAMPANJEN PÅ SÅKORN

I perioden 15. januar til og med 28. februar 2019 har vi salgskampanje på såkorn. Det er smart å bestille tidlig. Det er lønnsomt, vareutvalget er bredest og du får varen levert i god tid! Ved å bestille nå hjelper du til med å jevne ut aktiviteten på fabrikken, terminalene og transporten. Slik klarer man å holde kostnadene nede og det nyter du godt av gjennom kampanjebetingelsene.

Kampanjetilbud såkorn:

  • 1,5% rabatt på såkorn.
  • Forfall 15 dager etter levering. Unntatt kunder som har autogiro 1% kontantrabatt som har forfall ved levering.
  • Betingelsene utløses kun på sesongordre.
  • Kampanjeperiode: Fra 15. januar til og med 28. februar 2019.
  • Kampanjetilbudet gjelder sesongordre (Du forpliter deg til å ta i mot såkornet når det passer Felleskjøpet).

Felleskjøpet har et bredt vårkornsortiment. Det er utarbeidet dyrkingsråd som gir detaljert informasjon om sortens kvalitets- og dyrkingsegenskaper, noe som hjelper deg å velge riktig sort.

ThermoSeedbehandling av såkorn er en sikker måte å bekjempe frøoverførte sjukdommer og en viktig del av en integrert planteproduksjon.

Vær merksom på at ThermoSeedbehandlet såkorn flyter langt bedre i såmaskinen enn beiset såkorn. Ta dreieprøve!

- Ta kontakt med Innkjøpslaget for bestilling!

Trykk på bildet så får du åpnet katalogen

Det er smart og veldig lønnsomt å bestille såkorn tidlig - kjøp såkorn nå:

  • Det er veldig lønnsomt, vareutvalget er bredest og du får varen levert i god tid!

THERMOSEED-BEHANDLET SÅKORN

Felleskjøpet leverer såkorn av ordinær vare (beiset/ubeiset) og såkorn som er ThermoSeed-behandlet.

ThermoSeed-behandling av såkorn er en avansert form for pasturiseringsteknikk hvor såkornet raskt varmes opp til en så høy temperatur at soppsmitte blir ødelagt, samtidig som såkornet beholder spireevnen. Dette krever nøyaktig styring av temperatur og tidsrom, og en rask avkjøling etter behandling. Alternativet til ThermoSeed er kjemisk beis, noe som medfører spesialavfall som følge av produksjonen og et dårlig arbeidsmiljø.

# ThermoSeed er like effektiv mot frøoverførte sykdommer som kjemisk beis.
# ThermoSeed reduserer risikoen for resistens.
# ThermoSeed gir godt arbeidsmiljø, ingen kjemikaliehåndtering.
# ThermoSeed er helt ufarlig for mennesker og dyr.
# ThermoSeed såkorn renner bedre i såmaskinen.
# ThermoSeed opphever spiretreghet.
# ThermoSeed såkorn spirer raskt.
# ThermoSeed gir gode avlinger.
# Eventuelle såkornrester av ThermoSeed-behandlet såkorn som ikke ønskes brukt som såkorn neste sesong kan leveres sammen med kornavlinga på mølla.

Informasjonsfilm om ThermoSeed-prosessen ved Felleskjøpets såkornfabrikk på Holstad.


Vær merksom på at ThermoSeedbehandlet havre flyter langt bedre i såmaskinen enn beiset havre. Ta dreieprøve!

.

Bjørn Are Strøm AS kjører ut det meste av såkornet i vårt område.

.

Trykk på bildet så får du åpnet katalogen

.

SORTSUTVALG

Klikk på sortene under for å lese mer om sortens egenskaper og dyrkingsråd.

BYGG

Vi har tre 6-rads sorter og seks 2-rads sorter i sortimentet for 2018 sesongen. Klikk på sorten for å lese mer om såkornets egenskaper og dyrkingsråd. Noen sorter er det ikke utarbeidet dyrkningsråd for.

.

2-radsbygg ARILD - veksttid 107 dager - dyrkningsråd mangler

2-radsbygg CERBINETTA - veksttid 113 dager - dyrkningsråd mangler

2-radsbygg THERMUS - veksttid 113 dager - dyrkningsråd mangler

2-radsbygg VANILLE - veksttid 113 dager - dyrkningsråd mangler

2-radsbygg KWS IRINA - veksttid 114 dager - dyrkningsråd mangler

.

HAVRE

Vi har 7 havresorter i 2018 sesongen. Vær oppmerksom på at Ringsaker bare er tilgjengelig i Trøndelag. Klikk på sorten for å lese mer om såkornets egenskaper og dyrkingsråd. Noen sorter er det ikke utarbeidet dyrkningsråd for.

Havre VÅLER - veksttid 112 dager - dyrkningsråd mangler

Havre GUNHILD - veksttid 116 dager - dyrkningsråd mangler

.

VÅRHVETE

Vi har 5 sorter av vårhvete i salg til 2018 sesongen. Klikk på sorten for å lese mer om egenskaper og dyrkingsråd. Noen sorter er det ikke utarbeidet dyrkningsråd for.

Vårhvete SENIORITA - klasse 2 - veksttid 126 dager - dyrkningsråd mangler (NY)

.

HØSTHVETE

Felleskjøpet har et godt sortiment av høsthvete, rughvete og rug og utvalget av sorter er best ved tidlig bestilling.

.

HØSTRUG

Høstrug selges i enheter med 1 million spiredyktige korn. Storsekken inneholder 12 enheter og rekker til 45 daa ved tidlig såing (slutten av august). I begynnelsen av september bør såmengden økes til 38 – 43 daa pr. storsekk. Ved såing fra midten av september må såmengden økes ytterligere og storsekken rekker til ca 35 daa. For å finne riktig såmengde divideres vekten på sekken med antall daa den skal dekke.

Mjølauke var et betydelig problem for et par sesonger siden. Mjølauke kan gå på over 200 ulike grasarter, og rug er en av de som er utsatt. Mjølauke opptrer i fuktige år, særlig langs kjøresporene der plantene kan bli skadet og stå nede i bestandet. Om mjølauke blir et probelm i år vet vi foreløpig ikke – det kommer mest an på været. Felleskøpet har innstallert nytt optisk renseutstyr som kan rense ut mjølauke fra rugpartiene slik at de kan nyttes.

Av høstrug vil vi levere hybridsortene Livado og Binntto.

Livado og Binntto selges i enheter av 1 million spiredyktige korn. Storsekken inneholder 12 enheter (12 millioner spiredyktige korn).

  • I august rekker 12 enheter til ca 45 daa.
  • I begynnelsen av september bør såmengden økes og en storsekk rekker til 38-43 daa.
  • I midten av september økes såmengden ytterligere og storsekken rekker til ca 35 daa.

For å finne riktig såmengde divideres vekten på sekken med antall daa den skal dekke.

.

RUGHVETE

Rughvete er mer nøysom en høsthvete, men ikke så nøysom som rug. Rughvete overvintrer og dekker godt og har god evne til å dekke mot ugras. Empero er en yterik sort og kan leveres både økologisk og konvensjonell.

Rughvete ZOLLERN SPELT - dyrkningsråd ikke utarbeidet

.

HØSTRAPS

Høstraps må bestilles før 14. juli!

Interessen for høstsådde vekster er stor, også for høstbygg og høstraps. Dette er vekster der Norge er i yterområdet for hvor de kan dyrkes. Overvintringa er dårligere enn for andre høstsådde vekster.

HØSTRAPS MÅ SÅES TIDLIG
Høstraps kan gi store avlinger og er en verdifull vekst når den lykkes. Plantene skal være velutviklet før vinteren og rekke å få 8 varige blad, 8 mm diameter for rothalsen og 8cm lang pålerot. Høstraps må derfor såes tidlig, dvs. første uke i august for å få så god overvintring som mulig.

En sekk dekker 14 daa, og for å finne riktig såmengde divideres sekkevekta med 14.

Høstraps EXPLICIT - dyrkningsråd

.

HØSTBYGG

Høstbygg bør såes før 10. september.

Høstraps krever tidlig forgrøde - høstbygg kan være alternativet.

Høstbygg som modner 7 – 10 dager tidligere enn de andre høstsådde kornartene kan da være et alternativ. Avlingsnivået ligger lavere enn for annet høstkorn. Høstbygg har relativt dårlig overvintringsevne, men det har vært en betydelig forbedring fra de sortene som ble prøvd for 20 år siden.

Mercuioo er en ny hybridsort som har vist stort avlingspotensiale i svenske forsøk. I 2016 lå den 14 % over Frigg i områdene som kan sammenliknes med Sør-Østlandet. Mercurioo selges også i enheter og en storsekk rekker til 50 – 60 daa, såmengden finnes ved å dele storsekkvekta på 50 (60).

.

RUGHVETE

Rughvete er mer nøysom en høsthvete, men ikke så nøysom som rug. Rughvete overvintrer og dekker godt og har god evne til å dekke mot ugras. Empero og Cappricia er yterike sorter og kan leveres både økologisk og konvensjonell.

Rughvete EMPERO - dyrkningsråd mangler

Rughvete EMPERO ØKO - dyrkningsråd mangler

Rughvete CAPPRICIA - dyrknngsråd mangler

Rughvete CAPPRICIA ØKO - dyrkningsråd mangler

.

SPIRE SÅFRØ

Vi forhandler SPIRE-såfrø fra Felleskjøpet Agri. 

Trykk på bilde under for å lese GROVFORKATALOGEN 2019 på nett.

TRYKK PÅ BILDET for å lese grovfòrkatalogen på nett