Vinterkampanjen på vårkorn og gjødsel er i gang!

Vinterkampanjen på vårkorn og gjødsel:

Gjelder vårkorn og gjødsel til 2022-sesongen.

Det er smart å handle tidlig - Bestill vårkorn og gjødsel nå! - Ikke vent til våronna!

Kampanjebetingelser:

 • Kampanjeperiode: Fra 31. januar til 28. februar 2022
 • 1% bestillingsrabatt
 • Kvantumsrabatter på både vårkorn og gjødsel
 • Forfall 1. mars
 • Kunder som har autogiro 1% kontantrabatt har forfall ved levering
 • Gjødsel leveres innen 01.04.2022
 • Vårkorn leveres innen 01.04.2022
 • Gjelder sesongordre. For å få kampanjebetingelser, forplikter du deg til å ta imot vårkornet og gjødsla når det passer Felleskjøpet å levere, men du varsles med SMS senest to dager før leveranse. Dellevering kan forekomme.
 • Termintillegg på vårkorn påløper fra uke 38 (20. september 2021)
 • Termintillegg på gjødsel påløper fra  uke 7 (14. februar 2022)

BENYTT DEG AV VINTERKAMPANJEN - KJØP VÅRKORN OG GJØDSEL NÅ! 

Ta kontakt med Nes Innkjøpslag eller logg deg inn på "Min Gård" for bestilling av vårkorn og gjødsel på web.

Se mer info under fliken Landbruk/såvarer og Landbruk/gjødsel.

Vårkorn 2022

Vårkornkatalogen for 2022 er her. Klikk på bilde for å bla i katalogen.

THERMOSEED-BEHANDLET SÅKORN

Felleskjøpet leverer både såkorn av ordinær vare (beiset/ubeiset - behovsprøvd etter analyse) og såkorn som er ThermoSeed-behandlet.

ThermoSeed-behandling av såkorn er en avansert form for pasteuriseringsteknikk hvor såkornet raskt varmes opp til en så høy temperatur at soppsmitte blir ødelagt, samtidig som såkornet beholder spireevnen. Dette krever nøyaktig styring av temperatur og tidsrom, og en rask avkjøling etter behandling. Alternativet til ThermoSeed er kjemisk beis, noe som medfører spesialavfall som følge av produksjonen og et dårlig arbeidsmiljø.

# ThermoSeed er like effektiv mot frøoverførte sykdommer som kjemisk beis.
# ThermoSeed reduserer risikoen for resistens.
# ThermoSeed gir godt arbeidsmiljø, ingen kjemikaliehåndtering.
# ThermoSeed er helt ufarlig for mennesker og dyr.
# ThermoSeed såkorn renner bedre i såmaskinen.
# ThermoSeed opphever spiretreghet.
# ThermoSeed såkorn spirer raskt.
# ThermoSeed gir gode avlinger.
# Eventuelle såkornrester av ThermoSeed-behandlet såkorn som ikke ønskes brukt som såkorn neste sesong kan leveres sammen med kornavlinga på mølla.

Informasjonsfilm om ThermoSeed-prosessen ved Felleskjøpets såkornfabrikk på Holstad.


Vær merksom på at ThermoSeedbehandlet havre flyter langt bedre i såmaskinen enn beiset havre. Ta dreieprøve!

.

Bjørn Are Strøm AS kjører ut det meste av såkornet i vårt område.

.

Kornguiden 2022

Trykk på bildet så får du åpnet katalogen

.

SORTSUTVALG

Klikk på sortene under for å lese mer om sortens egenskaper og dyrkingsråd.

BYGG 2022

Av 2-radssorter har Felleskjøpet Arild (tidlig) samt Thermus, Annika og Vanille. Arild avler godt, sett i sammenheng med den korte veksttida, den er 7 dager tidligere enn Thermus. I perioden 2018-2020 lå Arild 5% lavere enn Thermus i avling; i 2020 bare 1% under Thermus (på Østlandet). Blant de seine 2-raderne er Thermus fremdeles hovedsort, men blir trolig avløst av Annika, som ligger litt over i avling. Vanille har høy hektolitervekt og grove korn og avlet over Thermus både på Østlandet og i Trøndelag i 2020.

Av seksradssortene er det velkjente Heder, Brage og Rødhette som har de største arealene. Vertti er den tidligste 6-raderen, 3-4 dager tidligere enn Heder. Den vil være tilgjengelig i begrenset omfang. Bredo vil ikke bli tilgjengelig før til sesongen 2023. Rødhette er seineste 6-rader og gir høye avlinger.

Klikk på sorten for å lese mer om såkornets egenskaper og dyrkingsråd. 

.

2-radsbygg ANNIKA - veksttid 113 dager - dyrkningsråd

.

HAVRE 2022

Tidligste havre er Ringsaker som blir tilbudt i Trøndelag. På Østlandet er de tidligste sortene Haga og Odal. Seine sorter er Vinger, Våler og Belinda. Ridabu er en ny Graminorsort som er middels tidlig. Den har utmerket seg med et høyt avlingsnivå i forsøka. Sorten har god stråkvalitet og gode dyrkingsegenskaper. Med tanke på DON er den på linje med Haga og Belinda – ikke spesielt sterk. Sorten Dominik er resistent mot havrecystenematoder. Den har ikke vært med i forsøka men avlingsnivået og veksttiden er omtrent som Belinda, og dermed tidligere enn Gunhild.

Dominik har kun blitt testet ett år og avlet da som Belinda.

Havre DOMINIK - veksttid 114 dager - dyrkningsråd

.

VÅRHVETE 2022

Mirakel har vært den største sorten i vårhvete de siste årene med en markedsandel på nesten 50%. Seniorita som ble introdusert til 2021 sesongen, tok en del av Mirakelvolumet. Til 2022 må Mirakel regne med ytterligere konkurranse i form av Betong som avler godt.

Helmi har ikke vært med i de offisielle forsøka men den gjorde det godt hos våre kontraktdyrkere – og vil trolig avløse Bjarne som tidlig vårhvete.

Caress er også en nykomling som vil ta markedsandeler fra Zebra og Krabat. Her er en oversikt over Felleskjøpets utvalg av vårhvete til sesongen 2022. Du kan også klikke på linken ‘Dyrkingsråd’ for de ulike sortene.

Vårhvete BETONG - klasse 2 - veksttid 126 dager - dyrkningsråd NYHET!

.

HØSTSÅDDE VEKSTER

Felleskjøpet har et godt sortiment av høsthvete, høstrug, høstbygg, høstraps rughvete og høstspelt. Utvalget av sorter er best ved tidlig bestilling.

.

HØSTHVETE

Høsthvete JULIUS - klasse 4

.

HØSTRUG

Høstrug selges i enheter med 1 million spiredyktige korn. Storsekken inneholder 12 enheter og rekker til 45 daa ved tidlig såing (slutten av august). I begynnelsen av september bør såmengden økes til 38 – 43 daa pr. storsekk. Ved såing fra midten av september må såmengden økes ytterligere og storsekken rekker til ca 35 daa. For å finne riktig såmengde divideres vekten på sekken med antall daa den skal dekke.

Mjølauke var et betydelig problem for noen sesonger siden. Mjølauke kan gå på over 200 ulike grasarter, og rug er en av de som er utsatt. Mjølauke opptrer i fuktige år, særlig langs kjøresporene der plantene kan bli skadet og stå nede i bestandet. Om mjølauke blir et probelm i år vet vi foreløpig ikke – det kommer mest an på været. Felleskøpet har nytt optisk renseutstyr som kan rense ut mjølauke fra rugpartiene slik at de kan nyttes.

Av høstrug leveres hybridsortene KWS Danielleo, KWS Binntto og SU Performer.

KWS Livado, KWS Binntto, SU Performer selges i enheter av 1 million spiredyktige korn. Storsekken inneholder 12 enheter (12 millioner spiredyktige korn).

 • I slutten av august rekker 12 enheter til ca 45 daa.
 • I første halvdel av september bør såmengden økes og en storsekk rekker til 38 - 43 daa.
 • I andre halvdel av september økes såmengden ytterligere og storsekken rekker til ca 35 daa.

For å finne riktig såmengde divideres vekten på sekken med antall daa den skal dekke.

.

HØSTBYGG

Høstbygg bør såes før 10. september.

Høstraps krever tidlig forgrøde - høstbygg kan være alternativet.

Høstbygg som modner 7 – 10 dager tidligere enn de andre høstsådde kornartene kan da være et alternativ. Avlingsnivået ligger lavere enn for annet høstkorn. Høstbygg har relativt dårlig overvintringsevne, men det har vært en betydelig forbedring fra de sortene som ble prøvd for 20 år siden.

Høsten 2020 leveres høstbyggsortene Galileoo og KWS Kosmos.

Galileoo er en tidlig og høytytende høstbyggsort. 6-rads bygg. Galileoo hybridbygg selges også i enheter. En storsekk rekker til ca 60 dekar ved såing 15. - 25. august. En storsekk rekker til ca 50 dekar ved såing 25. august til 10. september.


KWS Kosmos er en  linjesort. Anbefalt såmengde 15 - 18 kg/dekar. 

Høstbygg GALILEOO - hybridbygg

Høstbygg KWS Meridian

.

HØSTRAPS

Høstraps må bestilles før 14. juli!

Interessen for høstsådde vekster er stor, også for høstbygg og høstraps. Dette er vekster der Norge er i yterområdet for hvor de kan dyrkes. Overvintringa er dårligere enn for andre høstsådde vekster.

HØSTRAPS MÅ SÅES TIDLIG
Høstraps kan gi store avlinger og er en verdifull vekst når den lykkes. Plantene skal være velutviklet før vinteren og rekke å få 8 varige blad, 8 mm diameter for rothalsen og 8cm lang pålerot. Høstraps må derfor såes tidlig, dvs. første uke i august for å få så god overvintring som mulig.

En sekk dekker 14 daa, og for å finne riktig såmengde divideres sekkevekta med 14.

Høstraps SY FLORIAN - hybridraps

Høstraps MERCEDES - hybridraps

.

RUGHVETE

Rughvete er mer nøysom en høsthvete, men ikke så nøysom som rug. Rughvete overvintrer og dekker godt og har god evne til å dekke mot ugras. Høsten 2020 leveres sortene Belcanto og Cappricia.

Rughvete EMPERO

Rughvete CAPPRICIA ØKO

.

HØSTSPELT

Spelt  regnes som en av de opprinnelige kornartene og regnes derfor som mindre foredlet enn dagens moderne hvetesorter.

Felleskjøpet har ikke tilgang bav spelt høsten 2020.

.

SPIRE SÅFRØ

Vi forhandler SPIRE-såfrø fra Felleskjøpet Agri. 

Trykk på bilde under for å lese GROVFORKATALOGEN 2022-2023 på nett.

TRYKK PÅ BILDET for å lese grovfòrkatalogen på nett