Vinterkampanje på gjødsel, vårkorn , såfrø og ensileringsmidler

Vinterkampanje på gjødsel, vårkorn og ensileringsmidler

I perioden 18. januar til og med 21. februar 2021 har vi kampanje på gjødsel, vårkorn og ensileringsmidler for sesongen 2021. Hvis du ikke har sikret deg gjødsel, vårkorn og  ensileringsmider for sesongen 2021 så er det smart å bestille dette nå. Det er lønnsomt, prisen er lavest nå og øker frem til våronnstart, vareutvalget er bredest og du får varen levert i god tid! 

Kampanjebetingelser gjødsel:

 • 1,5% bestillingsrabatt på gjødsel.
 • Utsatt forfall til 1. mars uten renter og gebyrer. Unntatt kunder som har autogiro 1% kontantrabatt, som har forfall ved levering.
 • Kampanjetilbudet gjelder sesongordre. 
 • Kampanjeperiode 18. januar til og med 21. februar 2021.
 • For å få kampanjebetingelsene forplikter du deg til å ta imot såkornet og gjødsla når det passer Felleskjøpet (såkalt sesongordre). Gjødsla leveres i prinsippet fortløpende, men varetilgang, transportkapasitet og vektlegging av rasjonell kjøring påvirker.
 • Ved å bestille gjødsla nå hjelper du til med å jevne ut aktiviteten i fabrikkene og i transporten.
 • Termintillegg på gjødsel påløper fra 1. februar (uke 5/2021).

Kampanjebetingelser vårkorn:

 • 1,5% bestillingsrabatt på vårkorn.
 • Vårkornordre faktureres fortløpende etter levering. Forventet levering innen 3 uker etter ordreoppsett. Det er ordredato som gir grunnlag for terminpris.
 • Kampanjetilbudet gjelder sesongordre.
 • Kampanjeperiode 18. januar til og med 21. februar 2021.
 • For å få kampanjebetingelsene forplikter du deg til å ta imot vårkornet når det passer Felleskjøpet (såkalt sesongordre). Vårkornet leveres i prinsippet fortløpende, men varetilgang, transportkapasitet og vektlegging av rasjonell kjøring påvirker.
 • Ved å bestille vårkornet nå hjelper du til med å jevne ut aktiviteten på fabrikkene og i transporten.
 • Økning i termintillegg på vårkorn fra 1. februar (uke 5/2021).

Kampanjebetingelser såfrø:

 • Kampanjen varer til og med 21.februar og gjelder både økologisk og konvensjonelt såfrø.
 • 2 % rabatt på ordre over kr 10.000 og 4 % rabatt på ordre over kr 20.000
 • For å få kampanjebetingelsene forplikter du deg til å hente såfrøet i butikken når vi melder det klart.

Kampanjebetingelser ensileringsmidler:

 • 1,5% bestillingsrabatt på ensileringsmidler.
 • Utsatt forfall til 1. mars uten renter og gebyrer. Unntatt kunder som har autogiro 1% kontantrabatt, som har forfall ved levering. 
 • Kampanjetilbudet gjelder sesongordre.
 • Kampanjeperiode 18. januar til og med 21. februar 2021.
 • For å få kampanjebetingelsene forplikter du deg til å ta imot ensileringsmidler når det passer Innkjøpslaget (såkalt sesongordre). 
 • Ved å bestille ensileringsmidler nå hjelper du til med å jevne ut aktiviteten på fabrikkene og i transporten.

BENYTT DEG AV VINTERKAMPANJEN - KJØP GJØDSEL, VÅRKORN OG ENSILERINGSMIDLER NÅ!
Ta kontakt med Nes Innkjøpslag eller logg inn på Min Gård for bestilling av gjødsel og vårkorn på web.

 

Vårkorn 2021

Vårkornkatalogen for 2021 er her. Klikk på bilde for å bla i katalogen.

THERMOSEED-BEHANDLET SÅKORN

Felleskjøpet leverer både såkorn av ordinær vare (beiset/ubeiset - behovsprøvd etter analyse) og såkorn som er ThermoSeed-behandlet.

ThermoSeed-behandling av såkorn er en avansert form for pasteuriseringsteknikk hvor såkornet raskt varmes opp til en så høy temperatur at soppsmitte blir ødelagt, samtidig som såkornet beholder spireevnen. Dette krever nøyaktig styring av temperatur og tidsrom, og en rask avkjøling etter behandling. Alternativet til ThermoSeed er kjemisk beis, noe som medfører spesialavfall som følge av produksjonen og et dårlig arbeidsmiljø.

# ThermoSeed er like effektiv mot frøoverførte sykdommer som kjemisk beis.
# ThermoSeed reduserer risikoen for resistens.
# ThermoSeed gir godt arbeidsmiljø, ingen kjemikaliehåndtering.
# ThermoSeed er helt ufarlig for mennesker og dyr.
# ThermoSeed såkorn renner bedre i såmaskinen.
# ThermoSeed opphever spiretreghet.
# ThermoSeed såkorn spirer raskt.
# ThermoSeed gir gode avlinger.
# Eventuelle såkornrester av ThermoSeed-behandlet såkorn som ikke ønskes brukt som såkorn neste sesong kan leveres sammen med kornavlinga på mølla.

Informasjonsfilm om ThermoSeed-prosessen ved Felleskjøpets såkornfabrikk på Holstad.


Vær merksom på at ThermoSeedbehandlet havre flyter langt bedre i såmaskinen enn beiset havre. Ta dreieprøve!

.

Bjørn Are Strøm AS kjører ut det meste av såkornet i vårt område.

.

Kornguiden - sesongen 2020/2021

Trykk på bildet så får du åpnet katalogen

.

SORTSUTVALG

Klikk på sortene under for å lese mer om sortens egenskaper og dyrkingsråd.

BYGG

Vi har fire 6-rads sorter og fire 2-rads sorter i sortimentet for vekstsesongen 2021. Klikk på sorten for å lese mer om såkornets egenskaper og dyrkingsråd. 

.

.

HAVRE

Felleskjøpet produserer 6 sorter havre til 2021. I tillegg er det startet opppformering av Ridabu - en ny sort fra Graminor, som vil ble tilgjengelig fra 2022.

.

VÅRHVETE

Utvalget av vårhvete er godt hos Felleskjøpet, hele 7 sorter. Årets nyhet heter Helmi og har kort veksttid. Klikk på sortene for å se dyrkingsråd.

Vårhvete CARESS - klasse 3 - veksttid 125 dager - dyrkningsråd

.

HØSTSÅDDE VEKSTER

Felleskjøpet har et godt sortiment av høsthvete, høstrug, høstbygg, høstraps rughvete og høstspelt. Utvalget av sorter er best ved tidlig bestilling.

.

HØSTHVETE

Høsthvete JULIUS - klasse 4

.

HØSTRUG

Høstrug selges i enheter med 1 million spiredyktige korn. Storsekken inneholder 12 enheter og rekker til 45 daa ved tidlig såing (slutten av august). I begynnelsen av september bør såmengden økes til 38 – 43 daa pr. storsekk. Ved såing fra midten av september må såmengden økes ytterligere og storsekken rekker til ca 35 daa. For å finne riktig såmengde divideres vekten på sekken med antall daa den skal dekke.

Mjølauke var et betydelig problem for noen sesonger siden. Mjølauke kan gå på over 200 ulike grasarter, og rug er en av de som er utsatt. Mjølauke opptrer i fuktige år, særlig langs kjøresporene der plantene kan bli skadet og stå nede i bestandet. Om mjølauke blir et probelm i år vet vi foreløpig ikke – det kommer mest an på været. Felleskøpet har nytt optisk renseutstyr som kan rense ut mjølauke fra rugpartiene slik at de kan nyttes.

Av høstrug leveres hybridsortene KWS Danielleo, KWS Binntto og SU Performer.

KWS Livado, KWS Binntto, SU Performer selges i enheter av 1 million spiredyktige korn. Storsekken inneholder 12 enheter (12 millioner spiredyktige korn).

 • I slutten av august rekker 12 enheter til ca 45 daa.
 • I første halvdel av september bør såmengden økes og en storsekk rekker til 38 - 43 daa.
 • I andre halvdel av september økes såmengden ytterligere og storsekken rekker til ca 35 daa.

For å finne riktig såmengde divideres vekten på sekken med antall daa den skal dekke.

.

HØSTBYGG

Høstbygg bør såes før 10. september.

Høstraps krever tidlig forgrøde - høstbygg kan være alternativet.

Høstbygg som modner 7 – 10 dager tidligere enn de andre høstsådde kornartene kan da være et alternativ. Avlingsnivået ligger lavere enn for annet høstkorn. Høstbygg har relativt dårlig overvintringsevne, men det har vært en betydelig forbedring fra de sortene som ble prøvd for 20 år siden.

Høsten 2020 leveres høstbyggsortene Galileoo og KWS Kosmos.

Galileoo er en tidlig og høytytende høstbyggsort. 6-rads bygg. Galileoo hybridbygg selges også i enheter. En storsekk rekker til ca 60 dekar ved såing 15. - 25. august. En storsekk rekker til ca 50 dekar ved såing 25. august til 10. september.


KWS Kosmos er en  linjesort. Anbefalt såmengde 15 - 18 kg/dekar. 

Høstbygg GALILEOO - hybridbygg

Høstbygg KWS Meridian

.

HØSTRAPS

Høstraps må bestilles før 14. juli!

Interessen for høstsådde vekster er stor, også for høstbygg og høstraps. Dette er vekster der Norge er i yterområdet for hvor de kan dyrkes. Overvintringa er dårligere enn for andre høstsådde vekster.

HØSTRAPS MÅ SÅES TIDLIG
Høstraps kan gi store avlinger og er en verdifull vekst når den lykkes. Plantene skal være velutviklet før vinteren og rekke å få 8 varige blad, 8 mm diameter for rothalsen og 8cm lang pålerot. Høstraps må derfor såes tidlig, dvs. første uke i august for å få så god overvintring som mulig.

En sekk dekker 14 daa, og for å finne riktig såmengde divideres sekkevekta med 14.

Høstraps SY FLORIAN - hybridraps

Høstraps MERCEDES - hybridraps

.

RUGHVETE

Rughvete er mer nøysom en høsthvete, men ikke så nøysom som rug. Rughvete overvintrer og dekker godt og har god evne til å dekke mot ugras. Høsten 2020 leveres sortene Belcanto og Cappricia.

Rughvete EMPERO

Rughvete CAPPRICIA ØKO

.

HØSTSPELT

Spelt  regnes som en av de opprinnelige kornartene og regnes derfor som mindre foredlet enn dagens moderne hvetesorter.

Felleskjøpet har ikke tilgang bav spelt høsten 2020.

.

SPIRE SÅFRØ

Vi forhandler SPIRE-såfrø fra Felleskjøpet Agri. 

Trykk på bilde under for å lese GROVFORKATALOGEN 2020-2021 på nett.

TRYKK PÅ BILDET for å lese grovfòrkatalogen på nett