Vårkornkatalogen for 2023 er her!

Vårkornkatalogen for 2023 er her. Klikk på bilde for å bla i katalogen.

THERMOSEED-BEHANDLET SÅKORN

Felleskjøpet leverer både såkorn av ordinær vare (beiset/ubeiset - behovsprøvd etter analyse) og såkorn som er ThermoSeed-behandlet.

ThermoSeed-behandling av såkorn er en avansert form for pasteuriseringsteknikk hvor såkornet raskt varmes opp til en så høy temperatur at soppsmitte blir ødelagt, samtidig som såkornet beholder spireevnen. Dette krever nøyaktig styring av temperatur og tidsrom, og en rask avkjøling etter behandling. Alternativet til ThermoSeed er kjemisk beis, noe som medfører spesialavfall som følge av produksjonen og et dårlig arbeidsmiljø.

# ThermoSeed er like effektiv mot frøoverførte sykdommer som kjemisk beis.
# ThermoSeed reduserer risikoen for resistens.
# ThermoSeed gir godt arbeidsmiljø, ingen kjemikaliehåndtering.
# ThermoSeed er helt ufarlig for mennesker og dyr.
# ThermoSeed såkorn renner bedre i såmaskinen.
# ThermoSeed opphever spiretreghet.
# ThermoSeed såkorn spirer raskt.
# ThermoSeed gir gode avlinger.
# Eventuelle såkornrester av ThermoSeed-behandlet såkorn som ikke ønskes brukt som såkorn neste sesong kan leveres sammen med kornavlinga på mølla.

Informasjonsfilm om ThermoSeed-prosessen ved Felleskjøpets såkornfabrikk på Holstad.


Vær merksom på at ThermoSeedbehandlet havre flyter langt bedre i såmaskinen enn beiset havre. Ta dreieprøve!

.

Bjørn Are Strøm AS kjører ut det meste av såkornet i vårt område.

.

Kornguiden 2022

Trykk på bildet så får du åpnet katalogen

.

SORTSUTVALG

Klikk på sortene under for å lese mer om sortens egenskaper og dyrkingsråd.

BYGG 2023

Til sesongen 2023 har Felleskjøpet fem 6-radssorter og fire 2-radssorter.

6-radssorter

Her spenner utvalget seg fra Vertti ned veksttid på 99 dager til Rødhette på 110. Vertti og Brede er nyheter som har vært i oppformering og var kun tilgjengelig i begrensede volumer for 2022. Nå er begge disse i salg i større mengder. Bredo har gjort det meget bra avlingsmessig i forsøk både på Østlandet og i Midt-Norge. I perioden 2019-2021 er Bredo høyest ytende 6-rads markedssort både på Østlandet og Midt-Norge.

Vertti har ikke vært med i verdiprøvinga, så vi har ikke norske tall på denne ennå. Men i Finland konkurrerer den godt med avlingsnivå rett i underkant av Brage på tross av kortere veksttid. Vertti kan være et godt alternativ til høstbygg som forgrøde til høstraps i områder hvor en får sådd tidlig på våren. I tillegg har vi velkjente Heder og Brage i sortimentet.

2-radsssorter

Felleskjøpets 2-radssortiment spenner fra den tidlige Arild som har kortere veksttid enn den seineste 6-radssorten, Rødhette til den seine, høytytende Annika. Arild har god avling i forhold til veksttida. Annika har hatt det høyeste avlingspotensiale både på Østlandet og i Trøndelag. Thermus er fortsatt et trygt valg. Vanille er to dager tidligere enn Annika; dager som kan være svært verdifulle på høsten.

Klikk på sorten for å lese mer om såkornets egenskaper og dyrkingsråd. 

6-radsbygg BREDO - veksttid 105 dager - dyrkningsråd NYHET

.

2-radsbygg ANNIKA - veksttid 113 dager - dyrkningsråd

.

HAVRE 2023

Til sesongen 2023 har Felleskjøpet 8 sorter havre i sortimentet. Tidligste havre er Ringsaker som blir tilbudt i Trøndelag. På Østlandet er de tidligste sortene Haga, Odal og Ridabu. Seine sorter er Vinger, Våler, Belinda og Dominik.

Ridabu er siste tilskudd til sortimentet. Denne har høyt avlingspotensiale og gode stråegenskaper. 2023 vil være siste salgsår for sortene Odal og Våler.

Dominik
Dominik har høy toleranse for havrecystenematoder. Den har ikke vært med i forsøk, men avlingsnivå og veksttid er omtrent som Belinda. Den bør være førstevalg for de som ønsker å dyrke havre på skifter man har fått påvist havrecystenematoder, men mengden nematoder bør først reduseres med sterke 2-radsbyggsorter.

Havre DOMINIK - veksttid 114 dager - dyrkningsråd

.

VÅRHVETE 2023

Felleskjøpet har hele 7 sorter vårhvete i oppformering.

Klasse 1
I klasse 1 er Mirakel fremdeles eneste sort. Den er sterk mot soppsykdommer, langt og mjukt strå.

Klasse 2
I klasse 2 har den tidlige sorten Helmi gjort det godt hos våre kontraktdyrkere - og har avløst Bjarne som tidlig vårhvete. Helmi er også beste alternativ om man ønsker å så inn i høsthvete på våren. Helmi har ikke vært med i verdiprøvingene og det er derfor ikke norske forsøksresultater for denne sorten. Seniorita og Betong er også i klasse 2. De er seks dager seinere enn Bjarne, ligger over i avling og har har bedre sjukdomsresistens. Særlig Betong ser ut til å ha høyt avlingspotensiale kombinert med gode dyrkningsegenskaper.

Klasse 3
I klasse 3 er fortsatt Zebra og Krabat tilgjengelige, men deres posisjson trues av den høytytende Caress.

I sesongen 2022 ble det gjort flere funn av gulrust og mjøldogg enn de siste åra. Vi så blant annet at Helmi er mottagelig for gulrust.  

Du kan også klikke på linken ‘Dyrkingsråd’ for de ulike sortene.

Vårhvete BETONG - klasse 2 - veksttid 126 dager - dyrkningsråd NYHET!

.

HØSTSÅDDE VEKSTER

Felleskjøpet har et godt sortiment av høsthvete, høstrug, høstbygg, høstraps rughvete og høstspelt. Utvalget av sorter er best ved tidlig bestilling.

.

HØSTHVETE

Høsthvete JULIUS - klasse 4

.

HØSTRUG

Høstrug selges i enheter med 1 million spiredyktige korn. Storsekken inneholder 12 enheter og rekker til 45 daa ved tidlig såing (slutten av august). I begynnelsen av september bør såmengden økes til 38 – 43 daa pr. storsekk. Ved såing fra midten av september må såmengden økes ytterligere og storsekken rekker til ca 35 daa. For å finne riktig såmengde divideres vekten på sekken med antall daa den skal dekke.

Mjølauke var et betydelig problem for noen sesonger siden. Mjølauke kan gå på over 200 ulike grasarter, og rug er en av de som er utsatt. Mjølauke opptrer i fuktige år, særlig langs kjøresporene der plantene kan bli skadet og stå nede i bestandet. Om mjølauke blir et probelm i år vet vi foreløpig ikke – det kommer mest an på været. Felleskøpet har nytt optisk renseutstyr som kan rense ut mjølauke fra rugpartiene slik at de kan nyttes.

Av høstrug leveres hybridsortene KWS Danielleo, KWS Binntto og SU Performer.

KWS Livado, KWS Binntto, SU Performer selges i enheter av 1 million spiredyktige korn. Storsekken inneholder 12 enheter (12 millioner spiredyktige korn).

  • I slutten av august rekker 12 enheter til ca 45 daa.
  • I første halvdel av september bør såmengden økes og en storsekk rekker til 38 - 43 daa.
  • I andre halvdel av september økes såmengden ytterligere og storsekken rekker til ca 35 daa.

For å finne riktig såmengde divideres vekten på sekken med antall daa den skal dekke.

.

HØSTBYGG

Høstbygg bør såes før 10. september.

Høstraps krever tidlig forgrøde - høstbygg kan være alternativet.

Høstbygg som modner 7 – 10 dager tidligere enn de andre høstsådde kornartene kan da være et alternativ. Avlingsnivået ligger lavere enn for annet høstkorn. Høstbygg har relativt dårlig overvintringsevne, men det har vært en betydelig forbedring fra de sortene som ble prøvd for 20 år siden.

Høsten 2020 leveres høstbyggsortene Galileoo og KWS Kosmos.

Galileoo er en tidlig og høytytende høstbyggsort. 6-rads bygg. Galileoo hybridbygg selges også i enheter. En storsekk rekker til ca 60 dekar ved såing 15. - 25. august. En storsekk rekker til ca 50 dekar ved såing 25. august til 10. september.


KWS Kosmos er en  linjesort. Anbefalt såmengde 15 - 18 kg/dekar. 

Høstbygg GALILEOO - hybridbygg

Høstbygg KWS Meridian

.

HØSTRAPS

Høstraps må bestilles før 14. juli!

Interessen for høstsådde vekster er stor, også for høstbygg og høstraps. Dette er vekster der Norge er i yterområdet for hvor de kan dyrkes. Overvintringa er dårligere enn for andre høstsådde vekster.

HØSTRAPS MÅ SÅES TIDLIG
Høstraps kan gi store avlinger og er en verdifull vekst når den lykkes. Plantene skal være velutviklet før vinteren og rekke å få 8 varige blad, 8 mm diameter for rothalsen og 8cm lang pålerot. Høstraps må derfor såes tidlig, dvs. første uke i august for å få så god overvintring som mulig.

En sekk dekker 14 daa, og for å finne riktig såmengde divideres sekkevekta med 14.

Høstraps SY FLORIAN - hybridraps

Høstraps MERCEDES - hybridraps

.

RUGHVETE

Rughvete er mer nøysom en høsthvete, men ikke så nøysom som rug. Rughvete overvintrer og dekker godt og har god evne til å dekke mot ugras. Høsten 2020 leveres sortene Belcanto og Cappricia.

Rughvete EMPERO

Rughvete CAPPRICIA ØKO

.

HØSTSPELT

Spelt  regnes som en av de opprinnelige kornartene og regnes derfor som mindre foredlet enn dagens moderne hvetesorter.

Felleskjøpet har ikke tilgang bav spelt høsten 2020.

.

SPIRE SÅFRØ

Vi forhandler SPIRE-såfrø fra Felleskjøpet Agri. 

Trykk på bilde under for å lese GROVFORKATALOGEN 2022-2023 på nett.

TRYKK PÅ BILDET for å lese grovfòrkatalogen på nett