Høstkampanje 2020

Høstkampanje på såkorn og gjødsel

I perioden 17. august til og med 30. september 2020 har vi kampanje på såkorn og gjødsel for sesongen 2021. Det er smart å bestille tidlig: Det er lønnsomt, prisen er best nå, vareutvalget er bredest og du får varen levert i god tid! 

Kampanjebetingelser:

 • 1,0% bestillingsrabatt på såkorn og gjødsel.
 • Utsatt forfall til 1. november uten renter og gebyrer. Unntatt kunder som har autogiro 1% kontantrabatt, som har forfall ved levering.
 • Kampanjetilbudet gjelder sesongordre. 
 • Kampanjeperiode 17. august til og med 30. september 2020.
 • For å få kampanjebetingelsene forplikter du deg til å ta imot såkornet og gjødsla når det passer Felleskjøpet (såkalt sesongordre). Såkornet og gjødsla leveres i prinsippet fortløpende, men varetilgang, transportkapasitet og vektlegging av rasjonell kjøring påvirker. En del såkorn forventes også renset, pakket og utkjørt på nyåret 2021.
 • Ved å bestille såkornet og gjødsla nå hjelper du til med å jevne ut aktiviteten i fabrikkene og i transporten.
 • Termintillegg på gjødsel påløper fra 31. august (uke 36/2020).
 • Termintillegg på såkorn påløper fra 28. september (uke 40/2020).

DET ER SMART Å HANDLE TIDLIG - KJØP SÅKORNET OG GJØDSLA NÅ!
Ta kontakt med Nes Innkjøpslag eller logg inn på Min Gård for bestilling på web.

 

Vårkorn 2021

Vårkornkatalogen for 2021 er her. Klikk på bilde for å bla i katalogen.

THERMOSEED-BEHANDLET SÅKORN

Felleskjøpet leverer både såkorn av ordinær vare (beiset/ubeiset - behovsprøvd etter analyse) og såkorn som er ThermoSeed-behandlet.

ThermoSeed-behandling av såkorn er en avansert form for pasteuriseringsteknikk hvor såkornet raskt varmes opp til en så høy temperatur at soppsmitte blir ødelagt, samtidig som såkornet beholder spireevnen. Dette krever nøyaktig styring av temperatur og tidsrom, og en rask avkjøling etter behandling. Alternativet til ThermoSeed er kjemisk beis, noe som medfører spesialavfall som følge av produksjonen og et dårlig arbeidsmiljø.

# ThermoSeed er like effektiv mot frøoverførte sykdommer som kjemisk beis.
# ThermoSeed reduserer risikoen for resistens.
# ThermoSeed gir godt arbeidsmiljø, ingen kjemikaliehåndtering.
# ThermoSeed er helt ufarlig for mennesker og dyr.
# ThermoSeed såkorn renner bedre i såmaskinen.
# ThermoSeed opphever spiretreghet.
# ThermoSeed såkorn spirer raskt.
# ThermoSeed gir gode avlinger.
# Eventuelle såkornrester av ThermoSeed-behandlet såkorn som ikke ønskes brukt som såkorn neste sesong kan leveres sammen med kornavlinga på mølla.

Informasjonsfilm om ThermoSeed-prosessen ved Felleskjøpets såkornfabrikk på Holstad.


Vær merksom på at ThermoSeedbehandlet havre flyter langt bedre i såmaskinen enn beiset havre. Ta dreieprøve!

.

Bjørn Are Strøm AS kjører ut det meste av såkornet i vårt område.

.

Kornguiden - sesongen 2020/2021

Trykk på bildet så får du åpnet katalogen

.

SORTSUTVALG

Klikk på sortene under for å lese mer om sortens egenskaper og dyrkingsråd.

BYGG

Vi har åtte 6-rads sorter og seks 2-rads sorter i sortimentet for vekstsesongen 2019/2020. Klikk på sorten for å lese mer om såkornets egenskaper og dyrkingsråd. Noen sorter er det ikke utarbeidet dyrkningsråd for.

6-radsbygg VERTII - vekstttid 99 dager

6-radsbygg WOLMARI - veksttid 100 dager

6-radsbygg EINAR - veksttid 104 dager

6-radsbygg ALVARI - veksttid 105 dager

6-radsbygg TORIA - veksttid 107 dager

.

.

HAVRE

Vi har 7 havresorter for vekstsesongen 2019/2020. Vær oppmerksom på at Ringsaker bare er tilgjengelig i Trøndelag. Klikk på sorten for å lese mer om såkornets egenskaper og dyrkingsråd. Noen sorter er det ikke utarbeidet dyrkningsråd for.

.

VÅRHVETE

Vi har 6 sorter av vårhvete i salg for vekstsesongen 2019/2020. Vi gjør oppmerksom på at såkorn av de nye sortene Caress og Seniorita er meget begrenset. Klikk på sorten for å lese mer om egenskaper og dyrkingsråd. Noen sorter er det ikke utarbeidet dyrkningsråd for.

Vårhvete CARESS - klasse 3 - veksttid 125 dager

Vårhvete SENIORITA - klasse 2 - veksttid 126 dager

.

HØSTSÅDDE VEKSTER

Felleskjøpet har et godt sortiment av høsthvete, høstrug, høstbygg, høstraps rughvete og høstspelt. Utvalget av sorter er best ved tidlig bestilling.

.

HØSTHVETE

Høsthvete JULIUS - klasse 4

.

HØSTRUG

Høstrug selges i enheter med 1 million spiredyktige korn. Storsekken inneholder 12 enheter og rekker til 45 daa ved tidlig såing (slutten av august). I begynnelsen av september bør såmengden økes til 38 – 43 daa pr. storsekk. Ved såing fra midten av september må såmengden økes ytterligere og storsekken rekker til ca 35 daa. For å finne riktig såmengde divideres vekten på sekken med antall daa den skal dekke.

Mjølauke var et betydelig problem for noen sesonger siden. Mjølauke kan gå på over 200 ulike grasarter, og rug er en av de som er utsatt. Mjølauke opptrer i fuktige år, særlig langs kjøresporene der plantene kan bli skadet og stå nede i bestandet. Om mjølauke blir et probelm i år vet vi foreløpig ikke – det kommer mest an på været. Felleskøpet har nytt optisk renseutstyr som kan rense ut mjølauke fra rugpartiene slik at de kan nyttes.

Av høstrug leveres hybridsortene KWS Danielleo, KWS Binntto og SU Performer.

KWS Daniello, KWS Binntto, SU Performer selges i enheter av 1 million spiredyktige korn. Storsekken inneholder 12 enheter (12 millioner spiredyktige korn).

 • I slutten av august rekker 12 enheter til ca 45 daa.
 • I første halvdel av september bør såmengden økes og en storsekk rekker til 38 - 43 daa.
 • I andre halvdel av september økes såmengden ytterligere og storsekken rekker til ca 35 daa.

For å finne riktig såmengde divideres vekten på sekken med antall daa den skal dekke.

.

HØSTBYGG

Høstbygg bør såes før 10. september.

Høstraps krever tidlig forgrøde - høstbygg kan være alternativet.

Høstbygg som modner 7 – 10 dager tidligere enn de andre høstsådde kornartene kan da være et alternativ. Avlingsnivået ligger lavere enn for annet høstkorn. Høstbygg har relativt dårlig overvintringsevne, men det har vært en betydelig forbedring fra de sortene som ble prøvd for 20 år siden.

Høsten 2019 leveres høstbyggsortene Galileoo og KWS Meridian.

Galileoo er en tidlig og høytytende høstbyggsort. 6-rads bygg. Galileoo hybridbygg selges også i enheter og en storsekk rekker til ca 50 daa ved tidlig såing, såmengden finnes ved å dele storsekkvekta på 50. Ved senere såing rekker en sekk til ca 35 dekar. Erstatter Mercurioo .

KWS Meridinan er en høstytende hybridsort. 6-rads sort. Sterk mot mjøldogg og har god stråstyrke. Anbefalt såmengde 15 - 18 kg/dekar. 

Høstbygg GALILEOO - hybridbygg

Høstbygg KWS Meridian

.

HØSTRAPS

Høstraps må bestilles før 14. juli!

Interessen for høstsådde vekster er stor, også for høstbygg og høstraps. Dette er vekster der Norge er i yterområdet for hvor de kan dyrkes. Overvintringa er dårligere enn for andre høstsådde vekster.

HØSTRAPS MÅ SÅES TIDLIG
Høstraps kan gi store avlinger og er en verdifull vekst når den lykkes. Plantene skal være velutviklet før vinteren og rekke å få 8 varige blad, 8 mm diameter for rothalsen og 8cm lang pålerot. Høstraps må derfor såes tidlig, dvs. første uke i august for å få så god overvintring som mulig.

En sekk dekker 14 daa, og for å finne riktig såmengde divideres sekkevekta med 14.

.

RUGHVETE

Rughvete er mer nøysom en høsthvete, men ikke så nøysom som rug. Rughvete overvintrer og dekker godt og har god evne til å dekke mot ugras. Høsten 2019 leveres sortene Empero, Neogen og Cappricia som konvensjonelle sorter. Cappricia leveres også som økologisk såkorn.

Rughvete EMPERO

Rughvete CAPPRICIA ØKO

.

HØSTSPELT

Spelt  regnes som en av de opprinnelige kornartene og regnes derfor som mindre foredlet enn dagens moderne hvetesorter.

Spelt leveres i sortene Eberns Rotkorn (økologisk) og Zollernspelt (ubeiset). Såmengde 20 - 22 kg/dekar. 

Høstspelt EBERNS ROTKORN ØKO

Høstspelt ZOLLERNSPELT

.

SPIRE SÅFRØ

Vi forhandler SPIRE-såfrø fra Felleskjøpet Agri. 

Trykk på bilde under for å lese GROVFORKATALOGEN 2019 på nett.

TRYKK PÅ BILDET for å lese grovfòrkatalogen på nett