Ansatte

Bjørn Erik Nordby
Butikkmedarbeider
Tlf 623 59440
Direktenr 481 87 251
Mobil (privat) 911 40 685
E-post:  be@nesinnkjopslag.no

Laila Lien-Olasveen
Butikkmedarbeider og renholder
Tlf 623 59 440
Direktenr 481 72 870
Mobil (privat) 995 52 854
E-post: laila@nesinnkjopslag.no 

Nils Johan Petrud
Butikkmedarbeider
Tlf 623 59 440
Direktenr 481 51 782
Mobil (privat) 995 08 057 
E-post: njp@nesinnkjopslag.no


 

Rita Littmann Lunde
Regnskapsfører
Tlf 623 59 440
Direktenr 481 54 512
Mobil (privat) 917 19 987
E-post: rita@nesinnkjopslag.no

Per Kristian Taug
Daglig leder
Tlf 623 59 440
Direktenr 481 54 746 
Mobil (privat) 905 26 205
E-post: pk@nesinnkjopslag.no 

Styret

Nytt styre valgt på årsmøte 20.04.2023:

Per Ole Røste
leder
tlf 906 93 637
E-post: perole@rostegard.no

Harald Finden
styremedlem (nestleder)
tlf 970 13 296
E-post: hafinden@bbnett.no

Per Eivind Ellingsen
styremedlem
tlf 977 58 650
E-post: p-e-el@online.no

Simon Berge Tschudi
styremedlem
tlf 975 65 572
E-post: simontschudi@gmail.com